De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 11 februari 2021 ter bespreking van de Stichting Energie AcademieVan mening dat:

  • er duidelijkheid verschaft moet worden over het verdampen van een grote som gemeenschapsgeld;
  • de grootte en ernst van deze gang van zaken schreeuwt om een onafhankelijk onderzoek door een partij buiten de gemeente zelf.Verzoekt het presidium:

  • om de Rekenkamer van de gemeente Den Haag te vragen een onderzoek uit te voeren naar het gehele proces rondom de Energie Academie,

En gaat over tot de orde van de dag.

Janice Roopram                   

Hart voor Den Haag/Groep de Mos