De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 11 februari 2021 ter bespreking van de Stichting Energie AcademieConstaterende dat:

 • het concept van de Energie Academie breed draagvlak heeft onder betrokkenen en de raad;
 • er sinds de officiële opening van de stichting in februari zijn nog geen echte resultaten bereikt door mismanagement vanuit het toenmalig bestuur en wanbeleid door gemeente;
 • in het BDO rapport staat vermeld dat de gemeente ruimte biedt aan de stichting om aan te tonen dat er een goed toekomstplan ligt om een doorstart te maken;
 • bij faillissement de door de gemeente betaalde subsidiegelden als verloren beschouwd kunnen worden, aangezien deze niet meer opeisbaar zijn, schuldeisers zullen zich melden bij de gemeente;
 • betrokken ondernemers niets van de openstaande posten zullen ontvangen, personeel zonder baan komt te zitten en er een aannemelijk risico is op imagoschade;
 • er geïnvesteerd is in het pand van de Energie Academie gelegen aan de Kerketuinenweg 79;
 • verschillende partijen zich hebben gemeld met de bereidheid een doorstart te maken met de Energie Academie.

  Van mening dat:
 • de stichting Energie Academie niet van de grond is gekomen door mismanagement vanuit het bestuur van de SEA en wanbeleid vanuit de gemeente;
 • juist nu in deze pandemie het zeer belangrijk is om een doorstart te maken met de Energie Academie om bijstandsgerechtigden, jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen of een vervolgopleiding;
 • er weinig tot geen andere locaties geschikt zijn, waar kandidaten opgeleid kunnen worden tot onder meer stukadoor;
 • de Energie Academie een eerlijke kans verdient met de juiste professionals op de juiste plek om zo de doelgroep te dienen.


Verzoekt het college:

 • een doorstart te maken met de Stichting Energie Academie met de juiste mensen, professionals en ondernemers in alle oprechtheid en met zeer gedrevenheid jongeren die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben en bijstandsgerechtigden een eerlijke kans te bieden via de Stichting Energie Academie,

En gaat over tot de orde van de dag.

Janice Roopram                                                       Pieter Grinwis

Hart voor Den Haag/Groep de Mos                         CU/SGP