De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 11 februari 2021 ter bespreking van de Stichting Energie Academie

Constaterende dat:

 • een bedrag van 1,3 miljoen aan gemeenschapsgeld is verdwenen;
 • de stichting Energie Academie niet van de grond is gekomen door mismanagement.
 • het college heeft aangeven een onderzoek te doen met onder meer een forensische component.

  Van mening dat:
 • bestuurders die miljoenen aan gemeenschapsgeld hebben verkwanseld in moeten staan voor de daaropvolgende consequenties;
 • de gemeente moet voorkomen dat incompetente bestuurders niet weer aan de slag kunnen op een andere bestuurderspositie in samenwerking met de gemeente;
 • falend toezicht miljoenen kost.


Verzoekt het college:

 • het onderzoek met onder meer een forensische component zo spoedig mogelijk in te zetten en de raad op de hoogte te houden van de ontwikkelingen;
 • (alle vormen) van subsidie gerelateerde samenwerkingen met de statutaire ex-bestuursleden van de Stichting Energie Academie en de betrokken ambtenaren, waarvan uit onderzoek is gebleken, onrechtmatig werkzaam te zijn geweest, stop te zetten;
 • een zwarte lijst samen te stellen met falende, incompetente bestuurders, zodat elke vorm van samenwerking met alle risico’s van dien voorkomen kunnen worden en de raad hierover te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Janice Roopram                   

Hart voor Den Haag/Groep de Mos