De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 11 februari 2016 ter bespreking van het voorstel van het college inzake Horecavisie Den Haag (rv 7; RIS 288645)

Constaterende dat,

  • eetcafé Augustus met het afnemen van hun 18 jaar gedoogde achterterras de rekening schijnt te moeten betalen voor haar strijd voor gelijke rechten inzake een parkeerterras;

Van mening dat,

  • het weghalen van dit achterterras de doodsteek is in de bedrijfsvoering van het eetcafé, welke in 18 jaar tijd nog nooit één klacht heeft mogen ontvangen over de aanwezigheid van dit terras,

Verzoekt het college,

  • ervoor te zorgen dat dit achterterras per direct weer in gebruik genomen mag worden;

En gaat over tot de orde van de dag,

 

Richard de Mos

Groep de Mos / Ouderen Partij Den Haag