De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 10 juni ter bespreking van de Stichting Energie Academie

Constaterende, dat:

  • de curator van de Stichting Energie Academie de gemeente Den Haag mede verantwoordelijk houdt voor het faillissement;
  • het college in de media heeft aangegeven niet mee te willen werken aan het onderzoek van de curator en heeft aangegeven dat de gemeente niet verantwoordelijk is;
  • volgens het Artikel 66 van de faillissementswet het college moet meewerken aan het onderzoek en opgeroepen kan worden door de rechter-commissaris om te getuigen.

Overwegende, dat:

  • het college geen uitspraken mag doen over aansprakelijkheid gedurende het onderzoek door bureau Berenschot.

Verzoekt het college,

  • volledige medewerking te verlenen aan de curator van de Stichting Energie Academie.

En gaat over tot de orde van de dag.

Janice Roopram                                           

Hart voor Den Haag/Groep de Mos