De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 10 juni 2021 ter bespreking van het Haags Vrijwilligersbeleid

Constaterende dat:

  • 5,7  miljoen wordt geïnvesteerd in het verstevigen van het Haags vrijwilligerswerk;
  • dat in de subsidieregeling ‘Samen Sociaal en Vitaal Den Haag 2021’ onder meer is opgenomen dat vrijwilligers niet in aanmerking komen voor reis- en onkostenvergoedingen;
  • ook in de subsidieregeling is opgenomen dat vrijwilligers niet meer dan 15 euro per vrijwilliger per jaar aan vergoeding mogen ontvangen.

Van mening dat:

  • als een vrijwilligersbeleid er toe beweegt dat vrijwilligers zelf geld moeten meenemen om vrijwillig actief te zijn, moet je accepteren dat de vrijwillige inzet beperkt zal blijven.

Verzoekt het college:

  • zich ervoor in te zetten dat vrijwilligerswerk geen geld kost.

Janice Roopram
Hart voor Den Haag/Groep de Mos