De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 10 juni 2021, ter Agendapunt AL Stickers geplaatst op de fietsroute door de Grote Marktstraat;

Constaterende, dat

  • Het een chaos is in de Grote Marktstraat;
  • Het niet duidelijk is wie welke plek heeft in het gebied;
  • Het constant leidt tot gevaarlijke situaties;
  • Het met de toename van e-bikes nog gevaarlijker is geworden;

Overwegende, dat

  • Er voorlopig geen snelle oplossing komt;
  • Mensen behoefte hebben aan duidelijkheid;

Verzoekt het college:

  • Om per direct het verdiepte gedeelte in de Grote Marktstraat te voorzien van een duidelijke kleur, waardoor dit gedeelte van de weg zich onderscheid van de rest van de Grote Marktstraat;
  • Deze te voorzien van duidelijke markering en/of  aanduiding voor een fietspad;
  • Van borden te voorzien die een adviserende snelheid aangeven;

En gaat over tot de orde van de dag.

Jelle Meinesz                                                    Sebastian Kruis

Hart voor Den Haag/Groep de Mos          PVV