De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op ter bespreking van agendapunt L “Voorstel van het college inzake realisatie van woonunits Henri Faasdreef

Constaterende dat:

  • er 70 verplaatsbare woonunits worden gerealiseerd op de Henri Faasdreef waar kwetsbaren mensen worden gehuisvest;
  • er hierbij geen rekening wordt gehouden met huisvesting van jongeren of starters die ook lang ingeschreven staan voor een woning.

Van mening dat:

  • een mix van 50/50 tussen de kwetsbare mensen (mensen met en hulpvraag) en jongeren of starters goed is voor de acceptatie van de omwonenden en voor integratie van de kwetsbare groep;
  • doelgroepen met een hulpvraag die naast mensen wonen zonder hulpvraag een belangrijk meerwaarde heeft omdat men vanwege de nabijheid laagdrempelig hulp van elkaar kan vragen.

Verzoekt het college:

  • de verhuur van de 70 verplaatsbare woonunits, die gerealiseerd gaan worden op de Henri Faasdreef, open te stellen voor mensen met een hulpvraag én voor jongeren of starters.

En gaat over tot de orde van de dag.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos