De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 10 juni ter bespreking van de Stichting Energie Academie

Constaterende, dat:

  • het college heeft aangegeven dat de raad geen zeggenschap heeft over de aanstelling van ambtenaren;
  • het college zelf heeft aangegeven welke ambtenaren nauw betrokken zijn bij de Stichting Energie Academie;
  • de aangenomen motie met RIS nummer 307904 aangeeft dat de betrokken ambtenaren van het dossier Energie Academie worden afgehaald gedurende het onderzoek;
  • er geen sprake is van schuld van de betrokken ambtenaren, tenzij het tegendeel wordt bewezen aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek.

Van mening dat:

  • het niet aan het college is om aan te geven wie de betrokken ambtenaren zijn;
  • uit onderzoek van bureau Berenschot zal blijken wie de betrokken ambtenaren zijn;
  • het college de betrokken ambtenaren en de raad in een dusdanige situatie brengen waar het gevoel van ongemak is ontstaan.

Verzoekt het college,

  • te erkennen dat het niet aan het college is om de, bij de Stichting Energie Academie, betrokken ambtenaren, zelf aan te wijzen gedurende het onderzoek door Berenschot;
  • alsnog de ambtenaren die genoemd worden in het dossier Energie Academie gedurende het onderzoek door Berenschot, van het dossier af te halen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Janice Roopram                                           

Hart voor Den Haag/Groep de Mos