De Gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 10 juli 2014 ter bespreking van de Programmarekening 2013.

Constaterende dat de behandeling van de Programmarekening 2013 geen ruimte bood voor een open politiek inhoudelijk debat.

Overwegende dat meerdere partijen tijdens de Raadsconferentie hebben aangegeven te streven naar een andere opzet van de behandeling van de
jaarstukken.

Verzoekt het Presidium om bij wijziging van behandeling van de Programmarekening ervoor te zorgen dat er meer ruimte komt voor een politiek
inhoudelijk debat.
En gaat over tot de orde van de dag.

Richard de Mos

Groep de Mos/Ouderen Partij Den Haag