Moties

Raad 3 juni 2020 Motie verander langsparkeren in schuin parkeren

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 3 juni 2020, ter bespreking van herinrichting Mient. Constaterende, dat: In het plan ter hoogte van de kruising Thorbeckelaan/Appelstraat langsparkeren is ingetekend; Deze optie onveilige situaties kan veroorzaken, doordat als er een voertuig langs parkeert in de Appelstraat, het kruispunt op de Thorbeckelaan kan […]

Raad 3 juni 2020 Motie Herstel Haagse economie met coronafonds

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 3 juni 2020, ter bespreking van het voorstel van het college voorstel van het college inzake Economische Visie Den Haag+ 2030; brede economische groei in een stad zonder grenzen.   Constaterende, dat: de coronacrisis forse negatieve effecten heeft op de Haagse economie.   Overwegende, […]

Raad 3 juni 2020 Motie Niet lullen maar poetsen

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 3 juni ter bespreking van Gevolgen Vestia problematiek in Den Haag (RIS305060).   Constaterende dat,   Vestia een grote positie heeft in Den Haag met veel bezit in Den Haag Zuidwest;   Vestia geen sloop- nieuwbouw mag uitvoeren in Den Haag Zuidwest;   Het Rijk een […]

Raad 3 juni 2020 Motie Meer structureel geld voor economie

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 3 juni 2020, ter bespreking van het voorstel van het college voorstel van het college inzake Economische Visie Den Haag+ 2030; brede economische groei in een stad zonder grenzen.   Constaterende, dat: het college structureel vijf miljoen euro per jaar kort op het programma […]

Raad 3 juni 2020 Motie Herzie het markttarief per direct

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 3 juni 2020, ter bespreking van het voorstel van het college voorstel van het Rekenkamer onderzoek: Uit de markt prijzen.   Constaterende, dat:   Er vanaf 2016 structureel teveel betaald is door de ondernemers van alle Haagse Markten, maar in het bijzonder de Haagse […]

Raad 3 juni 2020 Motie Meer structurele middelen voor economie

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 3 juni 2020, ter bespreking van het voorstel van het college voorstel van het college inzake Economische Visie Den Haag+ 2030; brede economische groei in een stad zonder grenzen.   Constaterende, dat: het college structureel vijf miljoen euro per jaar kort op het programma […]

Raad 3 juni 2020 Motie Uitstel renovatie Binnenhof

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 3 juni 2020, ter bespreking van het voorstel van het college voorstel van het college inzake Economische Visie Den Haag+ 2030; brede economische groei in een stad zonder grenzen.   Constaterende, dat: Economic Board The Hague heeft vastgesteld dat de binnenstad behoefte heeft aan […]

Raad 3 juni 2020 Motie Niet bouwen zonder LER

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 3 juni ter bespreking van Afdoening motie: Gebruik de LER voor het hele CID (RIS 304391).   Constaterende dat,   Het invoeren van de LER in het CID op moeilijkheden stuit doordat er geen sprake is van een min of meer gedefinieerd programma; Er binnen het […]