Moties

Raad 21 januari 2021 Motie Meeliften op succes Mall of the Netherlands

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 21 januari ter bespreking van agendapunt

Nota van Uitgangspunten ROC Mondriaan Oude Middenweg

Constaterende, dat:

 • Er naast de onderwijslocatie een ontwikkelgebied van 2,9 ha beschikbaar is;
 • De ontwikkelcompetitie nog uitgeschreven moet worden;
 • Er nog geen programmatische invulling voor deze locatie is;
 • The Mall of the Netherlands in Leidschendam- Voorburg een succes is.

Raad 21 januari 2021 Motie Leraren terugwinnen voor het onderwijs

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 21 januari 2021 ter bespreking van agendapunt K Voorstel van het college inzake HEA-Jaarplan 2020-2021 (RIS306622).


Constaterende dat,

 • Er een lerarentekort is in Den Haag;
 • Uit meerdere artikelen blijkt dat gekwalificeerde leraren geen werk hebben;

Van mening dat:

 • Het zonde is dat sommige leraren geen baan hebben, terwijl er een schreeuwend lerarentekort is;
 • Door het opnieuw inzetten van voormalige leraren, het lerarentekort teruggedrongen kan worden.

Raad 21 januari 2021 Motie Flikker op!

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 21 januari ter bespreking van het actieprogramma Queer in Den Haag; veilig, zichtbaar en geaccepteerd 2020 – 2022.

Constaterende dat:

 • veel mensen het oneens zijn met de benaming queer;
 • queer ongemakkelijk aanvoelt bij velen omdat het heel lang als scheldwoord is gebruikt;
 • het woord queer onder meer ‘flikker’ betekent;
 • Stichting Manjefiek en COC Haaglanden aangegeven hebben niet betrokken te zijn geweest bij het opstellen van het actieprogramma queer;
 • het college heeft aangegeven dat vooral jongeren zich kunnen vinden met de benaming queer.

Raad 21 januari 2021 Motie Extern haalbaarheidsonderzoek zwembad in de Ketelstraat

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 21 januari 2021 ter bespreking van agendapunt H voorstel van het college inzake Burgerinitiatief mevrouw Chokoud “Zwembad Laak”

(RIS 306893)

Constaterende, dat:

 • volgens de initiatiefnemers de behoefte aan een eigen, gemeenschappelijk zwembad in Laak groot is;
 • een breed gedragen maatschappelijke wens tot behoud van het gebouw voor de wijk, nog altijd aanwezig is.

Raad 21 januari 2021 Motie (H)erken huwelijksdwang

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 21 januari 2021 ter bespreking van het voorstel van het college inzake Uitvoeringsprogramma Vrouwenemancipatie 2020-2022: Gelijke Kansen & Ambities (RIS307292)

Constaterende, dat:

 • Op 5 december 2015 de Wet tegengaan huwelijksdwang in werking trad;
 • In 2019 een onderzoek is verricht naar de werking en doeltreffendheid van deze wet in de praktijk;
 • Zulks door onderzoekers als een moeilijke opgave is ervaren mede doordat de gemeenten niet registreren op huwelijksdwang;
 • Sociale druk, loyaliteit naar de familie, of angst voor geweld moeilijk maakt om een beroep te doen op deze wet;
 • Zelf je partner kunnen kiezen een mensenrecht is, dat in onze stad nog altijd wordt geschonden.

Raad 25 november 2020 Motie Kunstgrasvelden voor Duindorp SV en HMC

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 25 november 2020, ter bespreking van het voorstel van het College inzake Haags Sportakkoord 2020-2022 (RIS3061892)

Constaterende dat,

 • Duindorp SV en HMC om sportieve en financiële redenen naar kunstgras verlangen omdat de grasvelden te vaak onbespeelbaar zijn;
 • De complexen van Duindorp SV en HMC als enigen nog niet over de kunstgrasvelden beschikken;
 • Het bestuur van Duindorp SV voor een forse terugloop van de leden en voor het opraken van de inkomsten vreest;
 • Duindorp SV het afgelopen jaar tientallen trainingen en wedstrijden heeft moeten afgelasten vanwege de gesteldheid van de velden.

Raad 25 november 2020 Motie Hulp voor de gehandicaptensport bij vereniging Kameleon

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 25 november 2020 ter bespreking van het Haags Sportakkoord 2020-2022.


Constaterende dat:

 • de locatie (Veldzicht 20) van vereniging Kameleon verouderd is;
 • er maar beperkt kan worden geoefend in de zaal van Kameleon;
 • wanneer de sporter in competitieverband wil opereren, alle rolstoelsporten worden verbannen naar andere zalen;
 • de middelen die ter beschikking staan van de Kameleon niet toereikend zijn om de locatie te vernieuwen.

Raad 25 november 2020 Motie Haags Sportloket in de Campus

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 25 november 2020, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Haags Sportakkoord 2020-2022 (RIS3061892)

Constaterende dat:

 • Veel Hagenaars graag willen sporten, maar de weg naar de juiste sportclub niet altijd weten te vinden;
 • Er in Den Haag behoefte is aan een integraal sportloket, waar alle vragen van de inwoners en sportorganisaties mbt sport beantwoord kunnen worden;
 • Sportsupport alleen voor sportverenigingen is en andere sportorganisaties nergens terecht kunnen;
 • De huidige regeringsmaatregelen in de strijd tegen COVID-19 virus soms letterlijk tot beperkingen in onze bewegingsvrijheid leiden.

Raad 25 november 2020 Motie Gemeente, help Hijs Hokij!

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 25 november 2020, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Haags Sportakkoord 2020-2022 (RIS3061892)

Constaterende dat:

 • door de overheid ingestelde Corona maatregelen de inkomsten van Hijs zijn weggevallen waardoor het voortbestaan van de tweede topsportclub van Den Haag serieus gevaar loopt;
 • Het hierdoor financieel onhaalbaar is geworden om de BeNe League door te laten gaan;
 • de inkomsten van Hijs voornamelijk uit sponsoring, kaartverkoop en horecaopbrengsten komen en deze bronnen zo goed als opgedroogd zijn;
 • andere ijshockeyclubs in het land wel worden bijgestaan.

Raad 25 november 2020 Motie Geen laadpalen erbij in winkelgebieden

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 25 november , ter afronding debat over het nut en gebruik van elektrische laadpalen

Constaterende, dat:

 • Winkelgebieden afhankelijk zijn van mensen die met de auto boodschappen komen doen;
 • Opladen altijd een lange tijd in beslag neemt;
 • Er veel beslag wordt gelegd door elektrische auto’s op deze plekken.