Moties

30 juni 2020 Raad Motie duidelijkheid over de kostenbeheersing WMO en Jeugd

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 30 juni 2020 ter bespreking van de Raadsmededeling Voorjaarsnota 2020 en financiële en maatschappelijke impactanalyse gevolgen Coronacrisis (RIS305404). Constaterende dat:   in de eerste voortgangsrapportage kostenbeheersing Wmo en Jeugd 2020 (RIS304947) staat vermeld dat de gemeente kritischer moet zijn. Zuiniger moeten zijn met de spullen, met […]

30 juni 2020 Raad Motie Lokaal lachgasverbod

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 3 juni ter bespreking van K Voorstel van het college inzake programmarekening 2019, voorstel van het college inzake resultaatbestemming 2019 RIS 305159.   Constaterende dat:   Er veel ongelukken gebeuren door het gebruik van lachgas; Het gebruik van lachgas tot ernstige verwondingen kan leiden, waaronder blijvende […]

30 juni 2020 Raad Motie breng de verhalen van de jongerenwerkers naar de Raad

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 30 juni 2020 ter bespreking van de Raadsmededeling Voorjaarsnota 2020 en financiële en maatschappelijke impactanalyse gevolgen Coronacrisis (RIS305404). Constaterende dat: het voor de Raad niet duidelijk is hoe elk wijkteam het jongerenwerk inhoudelijk vorm geeft, waar de jongerenwerkers tegenaan lopen en hoeveel uur er daadwerkelijk per […]

30 juni 2020 Raad Motie Bouwen voor de stad

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 3 juni ter bespreking van K Voorstel van het college inzake programmarekening 2019, voorstel van het college inzake resultaatbestemming 2019 RIS 305159.   Constaterende dat, Den Haag harder groeit dan verwacht; Inschrijfduur voor een sociale woning oploopt; Haagse starters moeilijk aan een woning komen.   Overwegende […]

Raad 3 juni 2020 Motie Brandbrief afschaffen verhuurdersheffing Den Haag

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 3 juni ter bespreking van Gevolgen Vestia problematiek in Den Haag (RIS305060).   Constaterende dat, Vestia en andere Haagse corporaties behoren tot de corporaties met het laagste investerend vermogen van Nederland; Dat de huurprijzen in de sociale en in de vrije sector de pan uit rijzen: […]

Raad 3 juni 2020 Motie Sponsornaam Cultuurpaleis

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 3 juni 2020, ter bespreking van de voorstel van het college inzake actualisering dekkingsbesluit Amare en verwacht resultaat bedrijfsexploitatie Amare (RIS304964).   Constaterende dat:   het college gekozen heeft voor Amare als naam voor het Cultuurpaleis en dit geen sponsorinkomsten genereert.   Van mening […]

Raad 3 juni 2020 Motie Bezoekersaantallen VVD onderzoeken

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 3 juni 2020, ter bespreking van de voorstel van het college inzake actualisering dekkingsbesluit Amare en verwacht resultaat bedrijfsexploitatie Amare (RIS304964).   Constaterende dat: coalitiepartij VVD in de commissievergadering de geprognosticeerde bezoekersaantallen in het raadsvoorstel te laag vond.   Overwegende dat:   de VVD-woordvoerder […]

Raad 3 juni 2020 Motie Creëer meer bekendheid voor de iZi-ervaarwoningen en implementeer de technologische zorgmiddelen in de WMO

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 6 juni 2020 ter bespreking van het gewijzigd voorstel van het College inzake Actieplan Zorg en Innovatie 2019 – 2022 (RIS303214).   Constaterende dat,   in de iZi-ervaarwoning testen ouderen samen met technologie ontwikkelaars of (nieuwe) toepassingen goed werken en of ze aansluiten bij hun behoeften; […]

Raad 3 juni 2020 Motie Meer structurele middelen voor economie

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 3 juni 2020, ter bespreking van het voorstel van het college voorstel van het college inzake Economische Visie Den Haag+ 2030; brede economische groei in een stad zonder grenzen.   Constaterende, dat: het college structureel vijf miljoen euro per jaar kort op het programma […]

Raad 3 juni 2020 motie Alles-op-alles voor Escher in voormalige Amerikaanse ambassade

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 3 juni 2020, ter bespreking van de raadsmededeling van het college over het stuklopen van de onderhandelingen inzake Escher in de voormalige Amerikaanse ambassade.   Constaterende, dat: de onderhandelingen om het Eschermuseum in de voormalige Amerikaanse ambassade gevestigd te krijgen, zijn stukgelopen omdat het […]