Moties

Raad 14 juli 2020 Motie: Een frisse en eerlijke start voor de slachtoffers toeslagenaffaire Belastingdienst

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op dinsdag 14 juli 2020 ter bespreking van de Haagse slachtoffers toeslagenaffaire Belastingdienst.   Overwegende dat: de weerslag van de jarenlange trajecten van onterechte terugvordering op uitvoeringsniveau (werk, integratie, zorg, wonen, veilig thuis) uiteindelijk bij de gemeente terechtkomt; de staatssecretaris van Financiën heeft toegezegd hierover met de […]

Raad 14 juli 2020 Motie: Zet in op behoud Visserhavenstraat 2-4

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 14 juli 2020 ter bespreking van Dekking nieuwbouw Vissershavenstraat (RIS 305101)   Constaterende dat,   Er bij veel bewoners nog onduidelijkheid heerst over de plannen; Uit de Quick scan blijkt dat gedeeltelijk renoveren van de panden mogelijk is.   Overwegende dat,   De panden aan de […]

Raad 14 juli 2020 Motie Meer geld van het Rijk

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 14 juli 2020, ter bespreking van het agendapunt Coronacrisis.   Constaterende dat:   Verschillende gemeenten in zwaar weer zitten door (Corona)maatregelen van de landelijke overheid; De Coronacrisis Den Haag nu al vele tientallen miljoenen euro’s extra kost; De voltallige gemeenteraad van Zoetermeer wil kijken […]

Raad 14 juli 2020 Motie: Breid het rattenoffensief uit naar omliggende wijken

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 14 juli 2020, ter bespreking van de Evaluatie pilot Rattenoffensief (RIS304990).   Constaterende dat:   Delen van Transvaal, Schilderswijk, Escamp en Laak inmiddels te kampen hebben met rattenoverlast.   Overwegende dat:   De meldingsprocedure ratten bij de gemeente niet optimaal werkt, waardoor de cijfers […]

Raad 14 juli 2020 Motie: Kastje naar de muur

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 14 juli 2020, ter bespreking van de Evaluatie pilot Rattenoffensief (RIS304990). Constaterende dat:   Woningcorporatie Vestia en de gemeente naar elkaar verwijzen als een huurder een melding maakt van ratten dan wel een marter; Dit voor onduidelijkheid zorgt richting huurders en anderen die deze […]

Raad 14 juli 2020 Motie Terrassen Plein en Grote Markt uur langer open

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 14 juli 2020, ter bespreking van het agendapunt Coronacrisis.   Constaterende, dat: de Haagse horeca zwaar getroffen is door de coronacrisis.   Overwegende, dat: ondanks de versoepelingen, de mogelijkheden voor de horeca om binnen omzet te draaien nog steeds beperkt is; de versoepelingen voor […]

Raad 14 juli 2020 Motie Motie: EnecoMeter

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 14 juli 2020, ter bespreking van het voorstel van het college inzake toekennen verkoopopbrengst Eneco:   Constaterende, dat: Den Haag door de verkoop van haar belang in Eneco 675 miljoen euro gestort gekregen heeft;   Overwegende, dat: de forse opbrengst van alle Hagenaars, Hagenezen, […]

Raad 14 juli 2020 Motie: Bezorg de Haagse sportverenigingen geen blijvende blessure

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 14 juli ter bespreking van het agendapunt Coronacrisis.   Overwegende dat: Haagse sportverenigingen hard geraakt worden door de coronacrisis; sportverenigingen geen bedrijven zijn met een beoogd winstoogmerk, maar organisaties in dienst van de maatschappij; sportverenigingen geen (grote) buffers hebben opgebouwd; De kantineomzet voor menig sportvereniging de […]

Raad 14 juli 2020 Motie Veilig spelen bij de Schaloen

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 14 juli 2020 ter bespreking van ter bespreking van Planuitwerkingskader Herontwikkeling de Schaloen RIS 303670.   Constaterende dat,   Er maximaal 570 appartementen gerealiseerd gaan worden; De dichtst bijzijnde speelgelegenheden aan de andere kant van de Loevesteinlaan liggen.   Overwegende dat,   Kinderen veilig moeten kunnen […]

30 juni 2020 Raad Motie Lokaal lachgasverbod

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 3 juni ter bespreking van K Voorstel van het college inzake programmarekening 2019, voorstel van het college inzake resultaatbestemming 2019 RIS 305159.   Constaterende dat:   Er veel ongelukken gebeuren door het gebruik van lachgas; Het gebruik van lachgas tot ernstige verwondingen kan leiden, waaronder blijvende […]