Moties

12 oktober 2020 Motie: Actief handhaven lachgasverbod

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 12 oktober 2020, ter bespreking van het initiatiefvoorstel “Van het lachgas af” (RIS 123456). Constaterende dat, Den Haag een lachgasverbod gaat invoeren in de openbare ruimte; op verschillende plekken in Den Haag overlast ervaren wordt door het gebruik van lachgas. Overwegende dat, Van mening […]

12 oktober 2020 Motie: Lachgas hotspots in kaart brengen

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 12 oktober 2020, ter bespreking van het initiatiefvoorstel “Van het lachgas af” (RIS 123456). Constaterende dat, in verschillende gemeenten zogenaamde lachgas-hotspots in beeld gebracht worden om juist op deze plekken de overlast en gezondheidsrisico’s in te perken; ook Den Haag te maken heeft met […]

12 oktober 2020 Motie: Lachgas verkoop = verbod deel- (bak)fiets/scooter

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 12 oktober 2020, ter bespreking van het initiatiefvoorstel “Van het lachgas af” (RIS 123456). Constaterende dat, lachgas verkoop op de Grote Markt ook plaats vindt/vond vanuit deelbakfietsen. Overwegende dat, een deelbakfiets niet bedoelt is voor ambulante handel van lachgasverkopers. Van mening dat, dit aangepakt […]

12 oktober 2020 Motie: Statiegeld op lachgaspatronen

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 12 oktober 2020, ter bespreking van het initiatiefvoorstel “Van het lachgas af” (RIS 123456). Constaterende dat, lachgas gebruik in de openbare ruimte zorgt voor zwerfvuil; op lachgaspatronen geen statiegeld in rekening gebracht wordt; de gemeente Den Haag lid is van de Statiegeldalliantie. Overwegende dat, […]

7 oktober 2020 Motie: HMC Bronovo tijdens de coronacrisis

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 7 oktober 2020 ter bespreking van Corona maatregelen in Den Haag. Constaterende dat: de druk in de ziekenhuizen in Den Haag en omstreken enorm groot is; de voorzitter van de raad van bestuur van HMC in een persverklaring heeft laten weten in een noodsituatie, afdelingen van […]

7 oktober 2020 Motie: Laat Arcade niet barsten

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 7 oktober 2020 ter bespreking van Commissiebrief: voortgang fietsenstalling Koningin Julianaplein (RIS 306151) Constaterende dat, De directeur van Arcade 15 september een brief gericht aan wethouder Balster en wethouder Mulder heeft opgesteld; Het vertrouwen van Arcade in de gemeente Den Haag zo is geschaad dat zij […]

7 oktober 2020 Motie: Niet tornen aan de parkeernorm in het CID

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 7 oktober 2020 ter bespreking van Voorstel Nota parkeernormen CID en Binckhorst Den Haag 2020. Constaterende, dat: al jaren rond de 35% van de mensen zich verplaatsen in Den Haag met de auto De uitstoot van de auto al drastisch is verminderd De auto onderdeel is […]

7 oktober 2020 Motie: Onafhankelijk onderzoek vastgoeddeal

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 7 oktober 2020, ter bespreking van de beantwoording schriftelijke vragen inzake berichtgeving vastgoeddeal Noordeinde: Constaterende, dat: de stad de afgelopen periode opgeschrikt is door meerdere kwesties op het gebied van integriteit; de vastgoeddeal van het Noordeinde 64-64A en de rol van de gemeente Den […]

7 oktober 2020 Motie: Onderzoek clustering prostitutie aan Geleenstraat

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 7 oktober 2020 ter bespreking van Commissiebrief: verplaatsing Raamprostitutie (RIS 304626) Constaterende dat, Het college inzet op verplaatsing van raamprostitutie naar de Sporendriehoek; De gemeente onderzoek doet naar de haalbaarheid van verplaatsting; Binck 36 een planschade claim zal indienen van € 3.1 mln.; In het Coalitieakkoord […]

7 oktober 2020 Motie: Onderzoek gevolgen bezuinigingen

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 7 oktober 2020, ter bespreking van de Economische effecten en maatschappelijke impact van Den Haag als Internationale Stad van Vrede en Recht inclusief resultaten Decisio- onderzoek 2019: Constaterende, dat: de aanwezigheid van internationale organisaties in Den Haag en de regio in totaal 40.000 banen […]