Moties

30 juni 2020 Raad Motie breng de verhalen van de jongerenwerkers naar de Raad

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 30 juni 2020 ter bespreking van de Raadsmededeling Voorjaarsnota 2020 en financiële en maatschappelijke impactanalyse gevolgen Coronacrisis (RIS305404). Constaterende dat: het voor de Raad niet duidelijk is hoe elk wijkteam het jongerenwerk inhoudelijk vorm geeft, waar de jongerenwerkers tegenaan lopen en hoeveel uur er daadwerkelijk per […]

Raad 3 juni 2020 Motie Creëer meer bekendheid voor de iZi-ervaarwoningen en implementeer de technologische zorgmiddelen in de WMO

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 6 juni 2020 ter bespreking van het gewijzigd voorstel van het College inzake Actieplan Zorg en Innovatie 2019 – 2022 (RIS303214).   Constaterende dat,   in de iZi-ervaarwoning testen ouderen samen met technologie ontwikkelaars of (nieuwe) toepassingen goed werken en of ze aansluiten bij hun behoeften; […]

Raad 3 juni 2020 Motie Compenseer Haagse Markt meteen vanuit meevaller Eneco-opbrengst

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 3 juni 2020, ter bespreking van het voorstel van het college voorstel van het Rekenkamer onderzoek: Uit de markt prijzen.   Constaterende, dat:   ·         Er vanaf 2016 structureel teveel betaald is door de ondernemers van alle Haagse Markten, maar in het bijzonder de […]

Raad 3 juni 2020 Motie Herstel Haagse economie met coronafonds

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 3 juni 2020, ter bespreking van het voorstel van het college voorstel van het college inzake Economische Visie Den Haag+ 2030; brede economische groei in een stad zonder grenzen.   Constaterende, dat: de coronacrisis forse negatieve effecten heeft op de Haagse economie.   Overwegende, […]

Raad 3 juni 2020 Motie Goed wonen is een grondrecht

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 3 juni ter bespreking van Gevolgen Vestia problematiek in Den Haag (RIS305060).   Constaterende dat,   Vestia geen nieuwe sloop- nieuwbouw projecten mag aangaan in Den Haag; De ambitie van de gemeente om 1.200 sociale huurwoningen te realiseren in gevaar komt als er geen actie wordt […]

Raad 3 juni 2020 Motie Niet lullen maar poetsen

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 3 juni ter bespreking van Gevolgen Vestia problematiek in Den Haag (RIS305060).   Constaterende dat,   Vestia een grote positie heeft in Den Haag met veel bezit in Den Haag Zuidwest;   Vestia geen sloop- nieuwbouw mag uitvoeren in Den Haag Zuidwest;   Het Rijk een […]

Raad 3 juni 2020 Motie Brandbrief afschaffen verhuurdersheffing Den Haag

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 3 juni ter bespreking van Gevolgen Vestia problematiek in Den Haag (RIS305060).   Constaterende dat, Vestia en andere Haagse corporaties behoren tot de corporaties met het laagste investerend vermogen van Nederland; Dat de huurprijzen in de sociale en in de vrije sector de pan uit rijzen: […]

Raad 3 juni 2020 Motie Uitstel renovatie Binnenhof

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 3 juni 2020, ter bespreking van het voorstel van het college voorstel van het college inzake Economische Visie Den Haag+ 2030; brede economische groei in een stad zonder grenzen.   Constaterende, dat: Economic Board The Hague heeft vastgesteld dat de binnenstad behoefte heeft aan […]

Raad 3 juni 2020 Motie verander langsparkeren in schuin parkeren

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 3 juni 2020, ter bespreking van herinrichting Mient. Constaterende, dat: In het plan ter hoogte van de kruising Thorbeckelaan/Appelstraat langsparkeren is ingetekend; Deze optie onveilige situaties kan veroorzaken, doordat als er een voertuig langs parkeert in de Appelstraat, het kruispunt op de Thorbeckelaan kan […]