Moties

Raad 14 juli 2020 Motie: Verplaats de Mupi op de Thomsonlaan

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 14 juli 2020, ter bespreking van de beantwoording SV Mupi niet op terras (RIS303854).   Constaterende dat:   Op 7 november 2018 een vergunning is verleend voor plaatsing van een Mupi ter hoogte van Thomsonlaan 92 en bij publicatie van een dergelijke vergunning geen […]

Raad 14 juli 2020 Motie: Bezorg de Haagse sportverenigingen geen blijvende blessure

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 14 juli ter bespreking van het agendapunt Coronacrisis.   Overwegende dat: Haagse sportverenigingen hard geraakt worden door de coronacrisis; sportverenigingen geen bedrijven zijn met een beoogd winstoogmerk, maar organisaties in dienst van de maatschappij; sportverenigingen geen (grote) buffers hebben opgebouwd; De kantineomzet voor menig sportvereniging de […]

Raad 14 juli 2020 Motie Motie: EnecoMeter

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 14 juli 2020, ter bespreking van het voorstel van het college inzake toekennen verkoopopbrengst Eneco:   Constaterende, dat: Den Haag door de verkoop van haar belang in Eneco 675 miljoen euro gestort gekregen heeft;   Overwegende, dat: de forse opbrengst van alle Hagenaars, Hagenezen, […]

Raad 14 juli 2020 Motie Veilig spelen bij de Schaloen

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 14 juli 2020 ter bespreking van ter bespreking van Planuitwerkingskader Herontwikkeling de Schaloen RIS 303670.   Constaterende dat,   Er maximaal 570 appartementen gerealiseerd gaan worden; De dichtst bijzijnde speelgelegenheden aan de andere kant van de Loevesteinlaan liggen.   Overwegende dat,   Kinderen veilig moeten kunnen […]

Raad 14 juli 2020 Motie Terrassen Plein en Grote Markt uur langer open

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 14 juli 2020, ter bespreking van het agendapunt Coronacrisis.   Constaterende, dat: de Haagse horeca zwaar getroffen is door de coronacrisis.   Overwegende, dat: ondanks de versoepelingen, de mogelijkheden voor de horeca om binnen omzet te draaien nog steeds beperkt is; de versoepelingen voor […]

Raad 14 juli 2020 Motie: woningen jongeren Rivierenbuurt

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 14 juli 2020 ter bespreking van W Brief wethouder Financien en Stadsontwikkeling, de heer Revis, over Gebiedsagenda Campusboulevard (RIS304139)   Constaterende dat,   Bewoners uit de Rivierenbuurt een voorstel hebben gedaan om jongvolwassenen die uit huis gaan bij vrijkomende woningen in hun wijk voorrang te verlenen […]

30 juni 2020 Raad Motie breng de verhalen van de jongerenwerkers naar de Raad

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 30 juni 2020 ter bespreking van de Raadsmededeling Voorjaarsnota 2020 en financiële en maatschappelijke impactanalyse gevolgen Coronacrisis (RIS305404). Constaterende dat: het voor de Raad niet duidelijk is hoe elk wijkteam het jongerenwerk inhoudelijk vorm geeft, waar de jongerenwerkers tegenaan lopen en hoeveel uur er daadwerkelijk per […]

30 juni 2020 Raad Motie duidelijkheid over de kostenbeheersing WMO en Jeugd

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 30 juni 2020 ter bespreking van de Raadsmededeling Voorjaarsnota 2020 en financiële en maatschappelijke impactanalyse gevolgen Coronacrisis (RIS305404). Constaterende dat:   in de eerste voortgangsrapportage kostenbeheersing Wmo en Jeugd 2020 (RIS304947) staat vermeld dat de gemeente kritischer moet zijn. Zuiniger moeten zijn met de spullen, met […]

30 juni 2020 Raad Motie Bouwen voor de stad

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 3 juni ter bespreking van K Voorstel van het college inzake programmarekening 2019, voorstel van het college inzake resultaatbestemming 2019 RIS 305159.   Constaterende dat, Den Haag harder groeit dan verwacht; Inschrijfduur voor een sociale woning oploopt; Haagse starters moeilijk aan een woning komen.   Overwegende […]

30 juni 2020 Raad Motie Lokaal lachgasverbod

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 3 juni ter bespreking van K Voorstel van het college inzake programmarekening 2019, voorstel van het college inzake resultaatbestemming 2019 RIS 305159.   Constaterende dat:   Er veel ongelukken gebeuren door het gebruik van lachgas; Het gebruik van lachgas tot ernstige verwondingen kan leiden, waaronder blijvende […]