Moties

Raad 21 januari 2016: Motie faciliteren & coördineren voetbalstichting actueler dan ooit

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 21 januari 2016 ter bespreking van de mondelinge vragen aangaande de financiële situatie van ADO,

 

Constaterende dat ADO-clubeigenaar Wang deze week opnieuw niet is verschenen op de aandeelhoudersvergadering van ADO Den Haag, waardoor de club volgende maand de salarissen van spelers en kantoorpersoneel niet meer kan betalen en onder curatele van de KNVB in categorie 1 komt te staan,

Van mening dat:

– ADO Den Haag een groot maatschappelijk belang dient in zowel de gehele regio Haaglanden als in het Nederlandse betaalde voetbal;

– de gemeente zowel als prioriteitsaandeelhouder en eigenaar van het stadion een zware verantwoordelijkheid heeft jegens de club met de daar bijbehorende risico’s;

– de gemeente voorts vele miljoenen Haags belastinggeld in de club heeft geïnvesteerd, dat bij een faillissement verloren gaat,

Constaterende dat er steeds meer geluiden zijn waar te nemen van mensen die willen investeren in onze groengele trots,

Verzoekt het College het opzetten van een voetbalstichting, waarin donateurs hun gelden kunnen storten, te faciliteren en coördineren, teneinde ADO weer in Haagse handen te krijgen,

 

En gaat over tot de orde van de dag,

Richard de Mos

Groep de Mos / Ouderen Partij Den Haag

Raad 21 januari 2016: Motie Verlichting op het Palaceplein

In samenwerking met ChristenUnie/SGP

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 21 januari 2016 ter bespreking van het voorstel van het college inzake uitvoeringsprogramma De Kust Gezond (rv 5; RIS 290042)

Constaterende dat,

•             de historische lantaarnpaal (Paal 1913) alleen in de directe omgeving van het Kurhaus wordt geplaatst (RIS 290042 bijlage 2 Handboek openbare ruimte Scheveningen).

Raad 21 januari 2016: Motie De Pierenwaaiers

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 21 januari 2016 ter bespreking van het voorstel van het college inzake uitvoeringsprogramma De Kust Gezond (rv 5; RIS 290042)

Constaterende dat,

het college in de brief ‘Stand van Zaken Pier’ van 19 januari jongstleden stelt dat De Pier B.V.,

Raad 21 januari 2016 Motie actief oproepen & verenigen ADO-prominenten

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 21 januari 2016 ter bespreking van de mondelinge vragen aangaande de financiële situatie van ADO,

Constaterende dat ADO-clubeigenaar steevast zijn beloften richting ADO, haar supporters en de stad niet nakomt,

Voorts constaterende dat er door diverse ADO-prominenten, zoals Dick Advocaat, Martin Jol, Aad de Mos, Rob Jansen en vele anderen, zowel onlangs als in het verdere verleden uitspraken zijn gedaan over een mogelijke rol van deze prominenten bij het redden van ADO Den Haag,

Van mening dat de tijd nu meer dan ooit rijp is dat deze ADO-prominenten de daad bij het woord voegen,

Verzoekt het College als aandeelhouder van ADO Den Haag actief een lijst te maken van ADO-prominenten die in het verleden uitspraken hebben gedaan over het redden van ADO Den Haag en deze prominenten – al dan niet via de op te zetten voetbalstichting – te benaderen om de daad bij het woord te voegen en een groengele reddingsboei richting onze club te werpen,

En gaat over tot de orde van de dag,

 

Richard de Mos

Groep de Mos / Ouderen Partij Den Haag

Raad 21 januari 2016: Motie delegatie gemeente naar China

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 21 januari 2016 ter bespreking van de mondelinge vragen aangaande de financiële situatie van ADO,

Constaterende dat ADO-clubeigenaar Wang het de laatste tijd stelselmatig laat afweten, waardoor ADO Den Haag in ernstige financiële problemen komt,

Van mening dat de heer Wang door de medeaandeelhouders, zijn de vereniging HFC en de gemeente Den Haag, subiet ter orde moet worden geroepen over het structureel niet nakomen van door hem toegezegde betalingsverplichtingen, waardoor ADO Den Haag in ernstige financiële problemen komt,

Verzoekt het College, indien de heer Wang volgende week weer niet richting Europa komt, met een samen te stellen zware delegatie richting China af te reizen om de heer Wang op zijn verantwoordelijkheden jegens ADO Den Haag te wijzen en bij hem na te gaan wat hij nu eigenlijk met ADO Den Haag wil en de Raad daar terstond over te informeren,

En gaat over tot de orde van de dag,

 

Richard de Mos

Groep de Mos / Ouderen Partij Den Haag

Raad 17 december 2015: Motie faciliteren & coördineren voetbalstichting

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 17 december 2015 ter bespreking van het tweeminuten-debat aangaande de financiële situatie van ADO,

Constaterende dat ADO-clubeigenaar Wang zijn afspraken keer op keer niet nakomt, waardoor er bij ADO Den Haag een liquiditeitstekort dreigt van 1,3 miljoen euro,

Van mening dat:

  • ADO Den Haag een groot maatschappelijk belang dient in zowel de gehele regio Haaglanden als in het Nederlandse betaalde voetbal,
  • de gemeente als prioriteitsaandeelhouder en eigenaar van het stadion een zware verantwoordelijkheid heeft jegens de club met de daar bijbehorende risico’s,

Constaterende dat er steeds meer geluiden zijn waar te nemen van mensen die willen investeren in onze groengele trots,

Verzoekt het College het opzetten van een voetbalstichting, waarin donateurs hun gelden kunnen storten, te faciliteren en te coördineren, teneinde ADO weer in Haagse handen te krijgen,

En gaat over tot de orde van de dag,

 

Richard de Mos                                                                           Elias van Hees

Groep de Mos / Ouderen Partij                                               PVV

Raad 17 december 2015: Motie Heropvoeding buitenruimte vervuilende recidivisten

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 17 december 2015 ter bespreking van het voorstel van het college inzake Huishoudelijk Afvalplan 2016-2020 (rv 156; RIS 288629).

Constaterende dat het college van mening is dat ongewenst gedrag, over hoe met afval om te gaan, is te beïnvloeden (Aanpak bijplaatsingen / RIS 283716).

Raad 17 december 2015: Motie onderzoek mobiel camera toezicht ORAC’s

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 17 december 2015 ter bespreking van het voorstel van het college inzake Huishoudelijk Afvalplan 2016-2020 (rv 156; RIS 288629).

Constaterende dat er op verschillende plekken in Den Haag zeer regelmatig mini-vuilnisbeltjes ontstaan bij ORAC’s door illegale bijplaatsingen.

Raad 17 december 2015 Motie Snel Groeiende Ondernemingen

De gemeenteraad van Den Haag op 17 december 2015 in vergadering bijeen ter bespreking van het voorstel van het college inzake Programma Creatieve Stad “The Hague Impact Economie” Werken aan innovaties voor een betere wereld (rv 144; RIS 283894).

Constaterende dat,

  • Nederland bovengemiddeld goed scoort als het gaat om het percentage snelgroeiende bedrijven.

Raad 17 december 2015: Motie Scheveningen blijft Scheveningen

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 17 december 2015 ter bespreking van het voorstel van het college inzake Aanpak Haagse Citybranding 2020 (rv 155; RIS 288025).

Constaterende dat,

  • in de Aanpak Haagse Citybranding 2020 staat dat het college internationaal in communicatie, als ondersteuning voor de Haagse Citybranding, wil spreken over The Hague Beach in plaats van Scheveningen.