Moties

Raad 13 november 2014 Motie Schoonmaakactie Noordzee

Aangenomen Raad 13 november 2014, RIS 278344   De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 13 november 2014 ter bespreking van de programmabegroting 2015-2018. constaterende dat: – Stichting Noordzee jaarlijks in augustus een grote schoonmaakactie houdt langs het strand; – samen met 600 vrijwilligers de hele Noordzeekust wordt schoongemaakt. Overwegende dat: – hierbij […]

Raad 13 november 2014 Motie Adviessnelheid Bankastraat van 30 km/uur

Aangenomen Raad 13 november 2014, RIS 278343   De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 13 november 2014 ter bespreking van de programmabegroting 2015-2018. Constaterende dat de huidige verkeerssituatie van 50 km/uur in de Bankastraat valt te typeren als gevaarlijk voor onder meer winkelend publiek en schoolgaande kinderen. Van mening dat de Bankastraat […]

Raad 14 augustus 2014 Motie bescherming persvrijheid

Aangehouden Raad 14 augustus 2014, RIS 275203 De Gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen tijdens het spoeddebat op 14 augustus 2014 Overwegende: – Dat bij recente demonstraties in de Schilderswijk, maar ook bij eerdere gelegenheden, journalisten in Den Haag verbaal, maar ook fysiek belaagd zijn en hun apparatuur vernield; – Dat journalisten en hun belangenvertegenwoordigers […]

Raad 14 augustus 2014 Motie Rotterdamwet

Aangehouden Raad 14 augustus 2014, RIS 275206 De Gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen tijdens het spoeddebat op 14 augustus 2014 Constaterende dat de bevolkingssamenstelling in diverse Haagse wijken, waaronder de Schilderswijk in onbalans is, Van mening dat toepassing van de Rotterdamwet een middel is om de sociale cohesie in zwakke wijken te verbeteren, […]

Raad 10 juli 2014 Motie politiek inhoudelijk maken behandelingen jaarrekening

De Gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 10 juli 2014 ter bespreking van de Programmarekening 2013. Constaterende dat de behandeling van de Programmarekening 2013 geen ruimte bood voor een open politiek inhoudelijk debat. Overwegende dat meerdere partijen tijdens de Raadsconferentie hebben aangegeven te streven naar een andere opzet van de behandeling van de jaarstukken. Verzoekt het […]

Raad 2 november 2017 Motie afmaken “tophalte” Leyweg

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 2 november 2017, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake Programmabegroting 2018-2021 (RIS 297813), Constaterende dat: de nieuwe “tophalte” winkelcentrum Leyweg niet de beschutting biedt die noodzakelijk is voor reizigers; dat de “tophalte” aan alle kanten doorwaait en niet de gevraagde bescherming […]