Moties

Raad 9 juni 2016: Motie niet versmallen Machiel Vrijenhoeklaan

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 9 juni 2016 ter bespreking van de Voorjaarsnota/Algemene Beschouwingen (RM 144; RIS294062)

Constaterende dat:

 • men voornemens is om de Machiel Vrijenhoeklaan van twee rijbanen in beide richtingen terug te brengen naar één rijbaan in beide richtingen.

raad 9 juni 2016 motie beveiligers in het haagse ov

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 9 juni 2016 ter bespreking van de Voorjaarsnota/Algemene Beschouwingen (RM 144; RIS294062)

Constaterende dat:

 • het geweld in het openbaar vervoer steeds heftiger wordt en OV-personeel in de grote steden bijna dagelijks bloot wordt gesteld aan zowel verbale als non-verbale agressie.

Raad 19 mei 2016: Motie Wijk – BOA

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 19 mei 2016 ter bespreking het voorstel inzake de wijkprogramma’s 2016-2019 (RIS 288908)

Constaterende dat:

 • Handhavingsteams (HHT) met Buitengewoon Opsporing Ambtenaren (BOA) structureel in de stadsdelen zijn georganiseerd;
 • De BOA’s werken vanuit een politiebureau in een stadsdeel en operationeel worden aangestuurd door de politie;

Overwegende dat:

 • De belangrijkste klachten van mensen zijn op het vlak van niet luisteren naar bewoners, leefbaarheid en handhaving;
 • De taken van de BOA op het terrein van leefbaarheid liggen.

Raad 19 mei 2016: Motie Meer BOA’s

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 19 mei 2016 ter bespreking het voorstel inzake de wijkprogramma’s 2016-2019 (RIS 288908)

Constaterende dat:

 • Handhavingsteams (HHT) met Buitengewoon Opsporing Ambtenaren (BOA) structureel in de stadsdelen zijn georganiseerd;
 • De BOA’s werken vanuit een politiebureau in een stadsdeel en operationeel worden aangestuurd door de politie;
 • Het aantal BOA’s in deze college periode wordt uitgebreid naar 175

Overwegende dat:

 • De belangrijkste klachten van Hagenaars liggen op het vlak van niet luisteren naar bewoners, leefbaarheid en handhaving;
 • De taken van de BOA op het terrein van leefbaarheid liggen.

Raad 19 mei 2016: Motie Nooit meer doen

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 19 mei 2016 ter bespreking van de toekomst van Sportpark Escamp 1

Constaterende dat:

-370.810,86 Euro is uitgegeven voor een betonnen vloer tbv nieuwe accommodatie voor ESDO, waarvan 52.314,03 Euro is besteed aan leges omgevingsvergunning, 23.500,20 Euro aan adviseurskosten en 294.996,63 betalingen aan het bouwbedrijf;

-de aannemer door faillissement de bouw niet kon afmaken;

-de gemeente daardoor eigenaar werd van een zeer dure betonnen vloer.

Raad 19 mei 2016: Motie HSV Escamp en ESDO in één accommodatie

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 19 mei 2016 ter bespreking van de toekomst van Sportpark Escamp 1

Constaterende dat:

-ESDO nu inwoont bij HSV Escamp;

-HSV Escamp nu wordt verbannen naar een noodaccommodatie, terwijl ESDO de accommodatie van HSV Escamp krijgt toegewezen;

-HSV Escamp verwacht dat haar ledental aanzienlijk zal groeien ;

-De overschrijvingstermijn van de KNVB over enkele weken sluit;

-Deze groei in gevaar komt door de gedwongen verhuizing naar de noodaccommodatie;

 

Overwegende dat:

-De laatste besluitvorming (RIS 294187 dd 17 mei 2016) leidt tot het opheffing van HSV Escamp;

-Daardoor meer dan 400 leden op straat staan;

-Verschillende maatschappelijke activiteiten op het sportpark zullen verdwijnen.

Raad 19 mei 2016: Motie VCS 2 jaar

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 19 mei 2016 ter bespreking van de toekomst van Sportpark Escamp 1

 

Constaterende dat:

-VCS door de burentwist veel schade heeft opgelopen;

-0ver een aantal weken de overschrijvingstermijn eindigt;

VCS zich altijd constructief heeft opgesteld;

VCS een toekomstvisie heeft gepresenteerd.

Raad 19 mei 2016: Motie Pas op de plaats Spuikwartier

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 19 mei 2016 ter bespreking van het tweeminutendebat inzake het Collegebesluit herziening projectdocument Spuikwartier, aangaan 2e allonge bij de OUOK Wijnhavenkwartier fase 2 e.v.

Constaterende dat,

 • het college op 8 maart 2016 heeft ingestemd met een herziening van het Projectdocument Spuikwartier 2016 en op hoofdlijnen overeenstemming heeft bereikt over het bouwprogramma en de fasering voor dit deel van de gebiedsontwikkeling.

Raad 19 mei 2016 :Motie specificatie kosten betonnen vloer ESDO

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 19 mei 2016 ter bespreking van de toekomst van Sportpark Escamp 1

Constaterende dat:

370.810,86 Euro is uitgegeven voor een betonnen vloer tbv nieuwe accommodatie voor ESDO, waarvan 52.314,03 Euro is besteed aan leges omgevingsvergunning, 23.500,20 Euro aan adviseurskosten en 294.996,63 betalingen aan het bouwbedrijf.

Raad 14 april 2016: Motie Bouwen in harmonieuze architectuur Zonneveld

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 14 april 2016 ter bespreking van het gewijzigde voorstel van het college inzake vaststelling bestemmingsplan Wateringse Veld Noord (rv 33; RIS 292321)

Constaterende dat,

het College voornemens is een speelveld aan de Guido van Dethstraat te bestemmen als woningbouwlocatie.