Moties

14 oktober 2016 Overzicht verworpen moties per Raadsvergadering

Raadsvergadering 14 oktober 2015 (spoeddebat) Motie Extra politiepost Raadsvergadering 1 oktober 2015 Motie Draagvlakonderzoek multifunctioneel centrum en gebedsruimte Raadsvergadering 17 september 2015 Motie beëindiging bruikleenovereenkomst Beatrijsstraat 12 Motie: Wijk-BOA Commissie Bestuur 8 juli 2015 (spoeddebat) Motie Bodycams Motie Bevrijd woonwijken van demonstraties Motie Pilot Project Strafkampen Motie ledigheid is des duivels oorkussen Motie invoeren Rotterdamwet […]

Raad 1 oktober 2015: Motie Draagvlakonderzoek multifunctioneel centrum en gebedsruimte

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 1 oktober 2015 ter bespreking van het GEWIJZIGD voorstel van het college inzake vaststelling bestemmingsplan Bouwlust (rv 100; RIS 283143)   Constaterende dat het college in het bestemmingsplan een afwijkende bouwmassa wil opnemen voor het perceel Vredeoord 4 en dat hiermee een multifunctioneel centrum en gebedsruimte […]

Raad 8 juli Motie ondernemers Schilderswijk betrekken bij aanvalsplan werkgelegenheid

Aangenomen Commissie Bestuur 8 juli 2015, RIS 284047 De Commissie Bestuur op 8 juli 2015 bijeen ter bespreking van de ontstane situatie in de Schilderswijk (RM 206, 2015). Constaterende dat ondernemers in de Schilderswijk stellen dat zij niet (actief) betrokken worden bij het bestrijden van de hoge (jeugd)werkloosheid in de wijk. Verzoekt het college ondernemers […]

Raad 8 juli 2015 Overzicht aangehouden moties per Raadsvergadering

Commissie Bestuur 8 juli 2015 (spoeddebat) Motie Werkgroep Schilderswijk Raadsvergadering 2 juli 2015 Motie Bevrijd woonwijken van demonstraties Raadsvergadering 18 december 2014 Motie Inventaris Hulpmiddelen Raadsvergadering 14 augustus 2014 Motie bescherming persvrijheid Motie invoeren Rotterdamwet (Opnieuw ingediend en verworpen op 8 juli 2015)

Raad 8 juli 2015 Motie Werkgroep Schilderswijk

Aangehouden Commissie Bestuur 8 juli 2015, RIS 284042   De Commissie Bestuur op 8 juli 2015 bijeen ter bespreking van de ontstane situatie in de Schilderswijk (RM 206, 2015). Constaterende dat: – de spanningen in de Schilderswijk wederom zijn toegenomen; – bestaande stichtingen en projecten er vooralsnog niet in geslaagd zijn om die spanningen weg te […]

Commissie Bestuur 8 juli 2015: Motie invoeren Rotterdamwet

(Opnieuw ingediende motie na aanhouding in de Raad van 14 augustus 2014 RIS 275206)   De Commissie Bestuur op 8 juli 2015 bijeen ter bespreking van de ontstane situatie in de Schilderswijk (RM206, 2015),   Constaterende dat de bevolkingssamenstelling in diverse Haagse wijken, waaronder de Schilderswijk in onbalans is, Van mening dat toepassing van de […]

Commissie Bestuur 8 juli 2015: Motie ledigheid is des duivels oorkussen

De Commissie Bestuur op 8 juli 2015 bijeen ter bespreking van de ontstane situatie in de Schilderswijk (RM206, 2015),   Constaterende dat de Schilderswijk, volgens het CBS, de meeste mensen met een bijstandsuitkering kent, Constaterende dat de Burgemeester heeft geconstateerd dat de hoge (jeugd)werkloosheid één van de redenen voor de rellen is geweest, Van mening […]

Commissie Bestuur 8 juli 2015: Motie Pilot Project strafkampen

De Commissie Bestuur op 8 juli 2015 bijeen ter bespreking van de ontstane situatie in de Schilderswijk (RM206, 2015),   Constaterende dat de politie heeft gesteld dat het overgrote deel van de arrestanten, die naar aanleiding van de rellen in de Schilderswijk in hechtenis zijn genomen, minderjarig zijn, Van mening dat hen discipline en structuur […]

Commissie Bestuur 8 juli 2015: Motie Bodycams

De Commissie Bestuur op 8 juli 2015 bijeen ter bespreking van de ontstane situatie in de Schilderswijk (RM206, 2015)   Constaterende dat: in Den Haag naar alle waarschijnlijkheid door politie optreden een persoon is overleden het leven in de Schilderswijk door relschoppers dagenlang werd verstoord Overwegende dat dit voorjaar een proef met het gebruik van […]