Moties

Raad 30 juni 2016: Motie optimale bewegwijzering

De gemeenteraad ter bespreking van het tweeminutendebat over de verbouwing Binnenhof bijeen op 30 juni 2016

Constaterende dat:

 • er bij het Overkoepelend Overleg Pleinkwartier grote zorgen bestaan over de bereikbaarheid van het Pleinkwartier gedurende de renovatie van het Binnenhof,

Van mening dat:

 • een optimale en up to date bewegwijzering kan bedragen de bereikbaarheid zo goed mogelijk te houden,

Verzoekt het college om in nauw contact met het Overkoepelend Overleg Pleinkwartier gedurende de renovatie van het Binnenhof te zorgen voor een optimale en up to date bewegwijzering, teneinde de bereikbaarheid van het Pleinkwartier zo goed mogelijk te houden,

En gaat over tot de orde van de dag,

Arjen Dubbelaar

Raad 30 juni 2016: Motie optimale communicatie bewoners Pleinkwartier

De gemeenteraad ter bespreking van de programmarekening 2015 bijeen op 30 juni 2016

Constaterende dat:

 • het Overkoepelend Overleg Pleinkwartier zich niet (voldoende) gehoord voelt bij de aankomende renovatie van het Binnenhof,
  er bij de Pleinbewoners grote zorgen bestaan over o.a.:
  • het waarborgen van het Binnenhof als toeristische attractie;
  • de bereikbaarheid van het Pleinkwartier;

Van mening dat:

 • alles in het werk gesteld moet worden om overlast en het verlies aan bezoekers van het Pleinkwartier zoveel mogelijk te beperken,

Verzoekt het college te garanderen dat er voor en gedurende de renovatie een optimale communicatie met de Pleinbewoners zal zijn om gezamenlijk de overlast zoveel mogelijk te beperken,

En gaat over tot de orde van de dag,

Arjen Dubbelaar

Raad 9 juni 2016: Motie inzet op bouw meer betaalbare vrijesectorwoningen door nieuwe bouwnorm

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 9 juni 2016 ter bespreking van de Voorjaarsnota/Algemene Beschouwingen (RM 144; RIS294062)

Constaterende dat:

 • gemeenten vanwege de inkomsten die zij ontvangen bij de verkoop van grond nog steeds inzetten op de winstpakker ‘koopwoningen’;
 • er een groot tekort ontstaat aan betaalbare vrijesectorwoningen tussen de 700 en 900 euro aan maandelijkse huur;
 • de groep middeninkomens, die niet in aanmerking komen voor socialehuurwoningen en een koopwoning niet kunnen betalen, steeds moeilijker een woning kunnen vinden;
 • dit beleid de doorstroming op de woningmarkt belemmert.

Raad 9 juni 2016: Motie seniorenpardon

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 9 juni 2016 ter bespreking van de Voorjaarsnota/Algemene Beschouwingen (RM 144; RIS294062)

 

Constaterende dat:

 • veel werkloze ouderen niet aan het werk komen;
 • oudere werkzoekenden geen vrijwilligerswerk doen omdat al hun tijd beschikbaar moet zijn voor de baan die er niet is en er wellicht nooit komt;

Verzoekt het college te onderzoeken hoe aan 60-plussers, die echt niet meer aan het werk komen, een seniorenpardon gegeven kan worden en hen in te zetten bij vrijwilligerswerk en de Raad over de uitkomsten van dit onderzoek te informeren,

 

En gaat over tot de orde van de dag,

 

Richard de Mos

Groep de Mos / Ouderen Partij

Raad 9 juni 2016: Motie Algemene Politieke Beschouwingen naar begin politieke jaar

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 9 juni 2016 ter bespreking van de Voorjaarsnota/Algemene Beschouwingen (RM 144; RIS294062)

Constaterende dat:

 • de Algemene Politieke Beschouwingen nu niet aansluiten op de gepresenteerde begroting van het College.

Van mening dat:

 • de traditie van Algemene Politieke Beschouwingen niet voor een zomerreces weggemoffeld moet worden, maar dat deze moeten kunnen gaan over de nieuwe begroting van het stadsbestuur.

raad 9 juni 2016 motie beveiligers in het haagse ov

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 9 juni 2016 ter bespreking van de Voorjaarsnota/Algemene Beschouwingen (RM 144; RIS294062)

Constaterende dat:

 • het geweld in het openbaar vervoer steeds heftiger wordt en OV-personeel in de grote steden bijna dagelijks bloot wordt gesteld aan zowel verbale als non-verbale agressie.

Raad 9 juni 2016: Motie niet versmallen Machiel Vrijenhoeklaan

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 9 juni 2016 ter bespreking van de Voorjaarsnota/Algemene Beschouwingen (RM 144; RIS294062)

Constaterende dat:

 • men voornemens is om de Machiel Vrijenhoeklaan van twee rijbanen in beide richtingen terug te brengen naar één rijbaan in beide richtingen.

Raad 9 juni 2016: Motie Winter- en zomereditie werktop

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 9 juni 2016 ter bespreking van de Voorjaarsnota/Algemene Beschouwingen (RM 144; RIS294062)

Constaterende dat:

 • de werktop van 30 september jongstleden met bijna 500 betaalde banen, ruim 1500 stageplaatsen en 230 werkervaringsplekken een groot succes is gebleken;
 • de werkloosheid nog steeds groeit.

Raad 9 juni 2016 Motie parkeerplaatsterrassenpilot

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 9 juni 2016 ter bespreking van de Voorjaarsnota/Algemene Beschouwingen (RM 144; RIS294062).

Constaterende dat D66 met het briljante voornemen komt om parkeerplaatsterrassen in de zomermaanden te realiseren.

Van mening dat horecaondernemers met de schriftelijke vragen RIS294188 echter deze zomer niet zijn geholpen en zij, bij het ontbreken van parkeerplaatsterrassen, dorstige klanten aan hun etablissement voorbij zien gaan.