Moties

Raad 17 december 2015: Motie Heropvoeding buitenruimte vervuilende recidivisten

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 17 december 2015 ter bespreking van het voorstel van het college inzake Huishoudelijk Afvalplan 2016-2020 (rv 156; RIS 288629). Constaterende dat het college van mening is dat ongewenst gedrag, over hoe met afval om te gaan, is te beïnvloeden (Aanpak bijplaatsingen / RIS 283716). Overwegende dat […]

Raad 17 december 2015: Motie faciliteren & coördineren voetbalstichting

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 17 december 2015 ter bespreking van het tweeminuten-debat aangaande de financiële situatie van ADO, Constaterende dat ADO-clubeigenaar Wang zijn afspraken keer op keer niet nakomt, waardoor er bij ADO Den Haag een liquiditeitstekort dreigt van 1,3 miljoen euro, Van mening dat: ADO Den Haag een groot maatschappelijk belang dient […]

Raad 17 december 2015: Motie onderzoek mobiel camera toezicht ORAC’s

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 17 december 2015 ter bespreking van het voorstel van het college inzake Huishoudelijk Afvalplan 2016-2020 (rv 156; RIS 288629). Constaterende dat er op verschillende plekken in Den Haag zeer regelmatig mini-vuilnisbeltjes ontstaan bij ORAC’s door illegale bijplaatsingen. Van mening dat ORAC’s behoren bij te dragen aan […]

8 december 2015 Overzicht aangenomen moties per Raadsvergadering

Overzicht aangenomen moties per Raadsvergadering Commissie Bestuur 8 juli 2015 (spoeddebat) Motie ondernemers Schilderswijk betrekken bij aanvalsplan werkgelegenheid Raadsvergadering 2 juli 2015 Motie Voedselbank Raadsvergadering 25 juni 2015 Motie Dienstverlening moet de mens omarmen Motie Parkeergarage Almeloplein Raadsvergadering 13 november 2014 Motie Adviessnelheid Bankastraat van 30km/uur Motie Schoonmaakactie Noordzee Motie Aanpakken scheef wonen Motie Groeidebat […]

26 november 2015 Motie Activiteiten Pallandthuis

Aangenomen Raad 26 november 2015, RIS 289174 De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 26 november 2015 ter bespreking van het voorstel van het college inzake vaststelling bestemmingsplan Belgisch Park (rv 135; RIS 287722)   Constaterende dat, het aanpassen van de bestemming een beperking kan opleveren voor een gezonde financiële exploitatie het Van […]

26 november 2015 Motie Fietsparkeren bij scholen

Aangenomen Raad 26 november 2015, RIS 289218   De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 26 november 2015 ter bespreking van het voorstel van het college inzake Meerjarenprogramma Fiets 2015-2018, tevens afdoening Motie 60 Eind aan de fietschaos (rv 141; RIS 286333) Constaterende dat er scholen zijn die niet voldoende stallingsmogelijkheden hebben voor […]

26 november 2015 Motie Percentage koolmondoxidemelders onderzoeken

Aangenomen Raad 26 november 2015, RIS 289200   De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 26 november 2015 ter bespreking van voorstel van het presidium inzake wensen en bedenkingen ten aanzien van prestatieafspraken corporaties (rv 138; RIS 288634)   Constaterende dat, er niet bekend is hoeveel woningen er in Den Haag voorzien zijn […]

26 november 2015 Motie Rookmelder in huurwoningen

Aangenomen Raad 26 november 2015, RIS 289199 De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 26 november 2015 ter bespreking van voorstel van het presidium inzake wensen en bedenkingen ten aanzien van prestatieafspraken corporaties (rv 138; RIS 288634) Constaterende dat, 66 procent van de sociale huurwoningen in Den Haag beschikt over een rookmelder; 50 […]

Raad 26 november 2015: Motie bewegwijzering Haagse Mart

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 26 november 2015 ter bespreking van het tweeminuten-debat aangaande Nota Markten, Straathandel en Kiosken, Constaterende dat: – uw College in beantwoording op vragen van D66 en ChristenUnie/SGP (RIS 283540) heeft toegezegd de bewegwijzering richting de Haagse Mart te verbeteren, – uit gesprekken met bij ons bekende marktkooplui is gebleken […]

Extra Raad 14 oktober 2015: Motie extra politiepost

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 14 oktober 2015 ter bespreking van de startnotitie huisvesting statushouders   Constaterende dat: het College voorstelt om in het voormalig gebouw van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gereed te maken voor de tijdelijke opvang van maximaal 600 asielzoekers; hetzelfde gebouw na 1 januari 2016 wordt gebruikt voor […]