Moties

Raad 24 maart 2016: Motie onderzoek verband tussen Commissie Cohen en gesloten Haagse bibliotheken

De gemeenteraad van Den Haag op 24 maart 2016 in vergadering bijeen ter bespreking van het  ‘Voorstel van het college inzake beleidsvisie 2016-2019 Bibliotheek Den Haag “Verrijking voor de burger, meerwaarde voor de stad”(rv 25; RIS 290686), Constaterende dat: de Commissie Cohen in haar Rapport Bibliotheek van de Toekomst, knooppunt voor kennis, contact en cultuur […]

Raad 3 maart 2016: Motie Bewonersavond Wateringse Veld

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 3 maart 2016 ter bespreking van het voorstel van de raadsmededeling 2016.035 d.d. 4 februari 2016 over voortgang huisvesting statushouders Constaterende dat, door de fractie van Progressief Westland (een samenwerking van de PvdA en GroenLinks in de gemeente Westland), de Westlandse fracties van CDA, VVD, D66 […]

Raad 3 maart 2016: Motie oog voor lokale ondernemers

De Haagse gemeenteraad op 3 maart 2016 in vergadering bijeen ter bespreking van het raadsvoorstel Gemeente breed inkoopbeleid Overwegende dat: -bij de gemeentelijke inkoop de gemeente oog moet hebben voor de lokale economie, zonder dat dit leidt tot enige vorm van discriminatie voor ondernemers Constaterende dat: -de gemeente jaarlijks ca 700 miljoen uitgeeft aan inkoop […]

Raad 3 maart 2016: Motie Vaart maken met oplossing parkeerprobleem Bezuidenhout

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 3 maart 2016 ter bespreking van het gewijzigd voorstel van het college inzake wijzigingen/aanvullingen op de nota Parkeernormen Den Haag (rv 21; RIS 291425) Constaterende dat, het College het bouwen van dakopbouwen in onder andere Bezuidenhout mogelijk wil maken door middel van een raadsvoorstel met wijzigingen […]

Raad 3 maart 2016: Motie Verlagen taakstelling statushouders

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 3 maart 2016 ter bespreking van het voorstel van de raadsmededeling 2016.035 d.d. 4 februari 2016 over voortgang huisvesting statushouders Constaterende dat, de gemeente Den Haag een verwachte wettelijke taakstelling heeft in 2016 voor de huisvesting van 1200 statushouders. de coalitie van VVD, CDA, D66, Haagse […]

Raad 3 maart 2016: Motie Overleg buurgemeenten

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 3 maart 2016 ter bespreking van het voorstel van de raadsmededeling 2016.035 d.d. 4 februari 2016 over voortgang huisvesting statushouders Constaterende dat, opvang en huisvesting van asielzoekers, vluchtelingen en/of statushouders voorkomt nabij gemeentegrenzen zonder dat bewoners betrokken worden en/of invloed lijken te hebben op besluitvorming, hierover […]

Raad 11 februari 2016: Motie gelijkspeelveld Reinkenstraat

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 11 februari 2016 ter bespreking van het voorstel van het college inzake Horecavisie Den Haag (rv 7; RIS 288645) Constaterende dat, er in de Reinkenstraat de situatie is ontstaan waarbij de ene horecagelegenheid van de gemeente wel een parkeerterras heeft gekregen en de andere horecagelegenheid niet; […]

Raad 11 februari 2016: Motie stoppen Aardwarmte Leyweg

ingediend in samenwerking met VVD en PVV De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 11 februari 2016 ter bespreking van het voorstel van het college inzake besteding duurzaamheidsmiddelen 2016-2018 (rv 14; RIS 290013) Constaterende dat, de curator van Aardwarmte Den Haag op dit moment bezig is met de afhandeling van het faillissement en […]

Raad 11 februari 2016: Motie totale kosten Aardwarmte Leyweg

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 11 februari 2016 ter bespreking van het voorstel van het college inzake besteding duurzaamheidsmiddelen 2016-2018 (rv 14; RIS 290013) Constaterende dat, de totale kosten van het aardwarmte project op dit moment niet exact zijn te bepalen en pas zijn te verkrijgen nadat het faillissement door de […]

Raad 11 februari 2016: Motie uitbreiden venstertijden met actieve cooling down

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 11 februari 2016 ter bespreking van het voorstel van het college inzake Horecavisie Den Haag (rv 7; RIS 288645) Constaterende dat, het Haagse nachtleven een extra impuls kan gebruiken Van mening dat, het uitbreiden van de venstertijden buiten de uitgaanskernen daar aan kan bijdragen; het uitbreiden […]