Moties

Raad 19 mei 2016: Motie Pas op de plaats Spuikwartier

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 19 mei 2016 ter bespreking van het tweeminutendebat inzake het Collegebesluit herziening projectdocument Spuikwartier, aangaan 2e allonge bij de OUOK Wijnhavenkwartier fase 2 e.v. Constaterende dat, het college op 8 maart 2016 heeft ingestemd met een herziening van het Projectdocument Spuikwartier 2016 en op hoofdlijnen overeenstemming […]

Raad 14 april 2016: Motie Verkeersonderzoek Wateringse Veld

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 14 april 2016 ter bespreking van het gewijzigde voorstel van het college inzake vaststelling bestemmingsplan Wateringse Veld Noord (rv 33; RIS 292321) Constaterende dat, het bestemmingsplan planologisch voorziet in de realisatie van vele honderden woningen in het Wateringse Veld en er hierdoor een verkeerstoename zal zijn […]

Raad 14 april 2016 Motie Verbeteren verkeerssituatie Guido van Dethstraat

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 14 april 2016 ter bespreking van het gewijzigde voorstel van het college inzake vaststelling bestemmingsplan Wateringse Veld Noord (rv 33; RIS 292321) Constaterende dat, het College voornemens is een speelveld aan de Guido van Dethstraat te bestemmen als woningbouwlocatie met 30 woningen. Overwegende dat, deze voorgenomen […]

Raad 14 april 2016 Motie Speelveld behouden

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 14 april 2016 ter bespreking van het gewijzigde voorstel van het college inzake vaststelling bestemmingsplan Wateringse Veld Noord (rv 33; RIS 292321) Constaterende dat, het College voornemens is een speelveld aan de Guido van Dethstraat te bestemmen als woningbouwlocatie met 30 woningen. Overwegende dat, het speelveld […]

Raad 14 april 2016 Motie Ergens anders bouwen

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 14 april 2016 ter bespreking van het gewijzigde voorstel van het college inzake vaststelling bestemmingsplan Wateringse Veld Noord (rv 33; RIS 292321) Constaterende dat, het College voornemens is een speelveld aan de Guido van Dethstraat te bestemmen als woningbouwlocatie. Overwegende dat, in de gemeenteraadsvergadering van 2 […]

Raad 14 april 2016 Motie Draagvlakonderzoek bebouwing speelveld Guido van Dethstraat

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 14 april 2016 ter bespreking van het gewijzigde voorstel van het college inzake vaststelling bestemmingsplan Wateringse Veld Noord (rv 33; RIS 292321) Constaterende dat, het College voornemens is een speelveld aan de Guido van Dethstraat te bestemmen als woningbouwlocatie. Overwegende dat, in de gemeenteraadsvergadering van 2 […]

Raad 14 april 2016 Motie Bouwhoogte aanpassen aan omgeving

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 14 april 2016 ter bespreking van het gewijzigde voorstel van het college inzake vaststelling bestemmingsplan Wateringse Veld Noord (rv 33; RIS 292321) Constaterende dat, het College voornemens is een speelveld aan de Guido van Dethstraat te bestemmen als woningbouwlocatie. Overwegende dat, de huidige functie ‘groen’ in […]

Raad 14 april 2016: Motie Speeltoestellen in de wijk behouden

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 14 april 2016 ter bespreking van het gewijzigde voorstel van het college inzake vaststelling bestemmingsplan Wateringse Veld Noord (rv 33; RIS 292321) Constaterende dat, het College voornemens is een speelveld aan de Guido van Dethstraat te bestemmen als woningbouwlocatie met 30 woningen. Overwegende dat, het bebouwen […]

Raad 14 april 2016: Motie Bouwen in harmonieuze architectuur Zonneveld

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 14 april 2016 ter bespreking van het gewijzigde voorstel van het college inzake vaststelling bestemmingsplan Wateringse Veld Noord (rv 33; RIS 292321) Constaterende dat, het College voornemens is een speelveld aan de Guido van Dethstraat te bestemmen als woningbouwlocatie. Overwegende dat, de locatie gelegen is in […]

Raad 24 maart 2016: Motie zoeken budget voor heropenen Bibliotheken

De gemeenteraad van Den Haag op 24 maart 2016 in vergadering bijeen ter bespreking van het  ‘Voorstel van het college inzake beleidsvisie 2016-2019 Bibliotheek Den Haag “Verrijking voor de burger, meerwaarde voor de stad”(rv 25; RIS 290686), Constaterende dat: de Commissie Cohen in haar Rapport Bibliotheek van de Toekomst, knooppunt voor kennis, contact en cultuur […]