Moties

Raad 21 januari 2021 Motie Flikker op!

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 21 januari ter bespreking van het actieprogramma Queer in Den Haag; veilig, zichtbaar en geaccepteerd 2020 – 2022. Constaterende dat: veel mensen het oneens zijn met de benaming queer; queer ongemakkelijk aanvoelt bij velen omdat het heel lang als scheldwoord is gebruikt; het woord queer onder […]

Raad 21 januari 2021 Motie Extern haalbaarheidsonderzoek zwembad in de Ketelstraat

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 21 januari 2021 ter bespreking van agendapunt H voorstel van het college inzake Burgerinitiatief mevrouw Chokoud “Zwembad Laak” (RIS 306893) Constaterende, dat: volgens de initiatiefnemers de behoefte aan een eigen, gemeenschappelijk zwembad in Laak groot is; een breed gedragen maatschappelijke wens tot behoud van het gebouw […]

Raad 21 januari 2021 Motie (H)erken huwelijksdwang

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 21 januari 2021 ter bespreking van het voorstel van het college inzake Uitvoeringsprogramma Vrouwenemancipatie 2020-2022: Gelijke Kansen & Ambities (RIS307292) Constaterende, dat: Op 5 december 2015 de Wet tegengaan huwelijksdwang in werking trad; In 2019 een onderzoek is verricht naar de werking en doeltreffendheid van deze […]

Raad 25 november 2020 Motie Kunstgrasvelden voor Duindorp SV en HMC

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 25 november 2020, ter bespreking van het voorstel van het College inzake Haags Sportakkoord 2020-2022 (RIS3061892) Constaterende dat, Duindorp SV en HMC om sportieve en financiële redenen naar kunstgras verlangen omdat de grasvelden te vaak onbespeelbaar zijn; De complexen van Duindorp SV en HMC […]

Raad 25 november 2020 Motie Hulp voor de gehandicaptensport bij vereniging Kameleon

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 25 november 2020 ter bespreking van het Haags Sportakkoord 2020-2022. Constaterende dat: de locatie (Veldzicht 20) van vereniging Kameleon verouderd is; er maar beperkt kan worden geoefend in de zaal van Kameleon; wanneer de sporter in competitieverband wil opereren, alle rolstoelsporten worden verbannen naar andere zalen; […]

Raad 25 november 2020 Motie Haags Sportloket in de Campus

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 25 november 2020, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Haags Sportakkoord 2020-2022 (RIS3061892) Constaterende dat: Veel Hagenaars graag willen sporten, maar de weg naar de juiste sportclub niet altijd weten te vinden; Er in Den Haag behoefte is aan een integraal […]

Raad 25 november 2020 Motie Gemeente, help Hijs Hokij!

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 25 november 2020, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Haags Sportakkoord 2020-2022 (RIS3061892) Constaterende dat: door de overheid ingestelde Corona maatregelen de inkomsten van Hijs zijn weggevallen waardoor het voortbestaan van de tweede topsportclub van Den Haag serieus gevaar loopt; Het […]

Raad 25 november 2020 Motie Geen laadpalen erbij in winkelgebieden

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 25 november , ter afronding debat over het nut en gebruik van elektrische laadpalen Constaterende, dat: Winkelgebieden afhankelijk zijn van mensen die met de auto boodschappen komen doen; Opladen altijd een lange tijd in beslag neemt; Er veel beslag wordt gelegd door elektrische auto’s […]

Raad 25 november 2020 Motie Definieer de besteding van subsidiegelden Prostitutienota

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 25 november 2020 ter bespreking van de Prostitutienota 2020-2022. Constaterende dat: naast de gemeentelijke middelen het Rijk middelen ter beschikking stelt om de uitstapregeling RUPS III uit te voeren in de periode van juli 2019 tot en met december 2020; het Rijk in de uitvoeringsperiode van […]

4 november 2020 Motie: Concreet plan as uitstrooiplek in stromend water

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 4 november 2020 ter bespreking van de Programmabegroting 2021-2024. Constaterende dat: Hart voor Den Haag / Groep de Mos in 2018 *vragen heeft gesteld aan het stadsbestuur om een as uitstrooiplek te creëren voor Hindoes, maar ook voor een ieder ander die via deze weg zijn […]