Moties

Raad 7 oktober 2020 Motie Bouw voor Haagse starters

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 7 oktober 2020 ter bespreking van Voorstel van het college inzake Actualisatie Woonagenda (RIS 305711)   Constaterende dat, •         De druk op de Haagse woningmarkt toeneemt; •         Er de komende jaren zal worden ingezet op de productie van minimaal 20% middeldure huur; •         Onmisbare beroepsgroepen worden […]

Raad 7 oktober 2020 Motie Betrek de Scheveninger bij maatregelen overlast

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 7 oktober 2020 ter bespreking van Gebeurtenissen Scheveningen weekend 8 en 9 augustus. Constaterende, dat, •         de inwoners van Scheveningen al vroeg in het seizoen hebben aangegeven ernstige overlast te ondervinden in de woonomgeving; •         de Scheveninger die deze overlast ondervond zich weinig gehoord voelde.   […]

Raad 7 oktober 2020 Motie ENECO gelden reserveren voor mobiliteitsoplossing Vaillantlaan

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 7 oktober 2020 ter bespreking van Afsluiting Schilderswijk.   Constaterende dat, •         er sinds de dag dat de Parallelweg afgesloten is het verkeer overal eromheen vastloopt; •         hulpdiensten niet snel en veilig door de ontstane situatie hun weg kunnen vervolgen; •         er veel gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan […]

Raad 14 juli 2020 Motie: Breid het rattenoffensief uit naar omliggende wijken

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 14 juli 2020, ter bespreking van de Evaluatie pilot Rattenoffensief (RIS304990).   Constaterende dat:   Delen van Transvaal, Schilderswijk, Escamp en Laak inmiddels te kampen hebben met rattenoverlast.   Overwegende dat:   De meldingsprocedure ratten bij de gemeente niet optimaal werkt, waardoor de cijfers […]

Raad 14 juli 2020 Motie Terrassen Plein en Grote Markt uur langer open

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 14 juli 2020, ter bespreking van het agendapunt Coronacrisis.   Constaterende, dat: de Haagse horeca zwaar getroffen is door de coronacrisis.   Overwegende, dat: ondanks de versoepelingen, de mogelijkheden voor de horeca om binnen omzet te draaien nog steeds beperkt is; de versoepelingen voor […]

Raad 14 juli 2020 Motie: onderzoek afhaalloket coffeeshops

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 14 juli ter bespreking van U Debat over Veiligheid   Constaterende dat: er een overconcentratie is van coffeeshops in bepaalde gebieden;     Overwegende dat: klanten van coffeeshops veelal afhaalklanten zijn;     Van mening dat: een afhaalloket op een locatie op een industrieterrein zorgt voor […]

Raad 14 juli 2020 Motie: woningen jongeren Rivierenbuurt

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 14 juli 2020 ter bespreking van W Brief wethouder Financien en Stadsontwikkeling, de heer Revis, over Gebiedsagenda Campusboulevard (RIS304139)   Constaterende dat,   Bewoners uit de Rivierenbuurt een voorstel hebben gedaan om jongvolwassenen die uit huis gaan bij vrijkomende woningen in hun wijk voorrang te verlenen […]

Raad 14 juli 2020 Motie: Verplaats de Mupi op de Thomsonlaan

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 14 juli 2020, ter bespreking van de beantwoording SV Mupi niet op terras (RIS303854).   Constaterende dat:   Op 7 november 2018 een vergunning is verleend voor plaatsing van een Mupi ter hoogte van Thomsonlaan 92 en bij publicatie van een dergelijke vergunning geen […]

Raad 14 juli 2020 Motie Meer geld van het Rijk

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 14 juli 2020, ter bespreking van het agendapunt Coronacrisis.   Constaterende dat:   Verschillende gemeenten in zwaar weer zitten door (Corona)maatregelen van de landelijke overheid; De Coronacrisis Den Haag nu al vele tientallen miljoenen euro’s extra kost; De voltallige gemeenteraad van Zoetermeer wil kijken […]

Raad 14 juli 2020 Motie: Zet in op behoud Visserhavenstraat 2-4

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 14 juli 2020 ter bespreking van Dekking nieuwbouw Vissershavenstraat (RIS 305101)   Constaterende dat,   Er bij veel bewoners nog onduidelijkheid heerst over de plannen; Uit de Quick scan blijkt dat gedeeltelijk renoveren van de panden mogelijk is.   Overwegende dat,   De panden aan de […]