Moties

Raad 21 januari 2021 Motie rust in de klas door Haagse onderwijscode

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 21 januari ter bespreking van agendapunt J Voorstel van het college inzake HEA-Jaarplan 2020-2021 (RIS306622) Constaterende dat: Gemotiveerde leerlingen en leraren, door een gebrek aan respect en discipline regelmatig last ondervinden van overlastgevende leerlingen; Leraren daardoor onevenredig veel tijd kwijt zijn aan het bewaken van de […]

Raad 21 januari 2021 Motie Ruimte voor jongeren in Leidschenveen

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 21 januari ter bespreking van agendapunt Nota van Uitgangspunten ROC Mondriaan Oude Middenweg Constaterende, dat: Er naast de onderwijslocatie een ontwikkelgebied van 2,9 ha beschikbaar is; De ontwikkelcompetitie nog uitgeschreven moet worden; Er nog geen programmatische invulling voor deze locatie is. Overwegende, dat: Er in Leidschenveen- […]

Raad 21 januari 2021 Motie pas kraagregeling pas toe bij parkeerdruk onder de 90%

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 21 januari, ter besperking Voorstel van het college inzake Verordening tot wijziging van de Verordening parkeerbelasting Den Haag 2021 (RIS306984) Constaterende, dat: Er tot de dag van vandaag onvoldoende verbetering zit in het aanbod van parkeerplaatsen in Laakkwartier Oost; Er nog geen behoorlijke parkeerdrukmeting […]

Raad 21 januari 2021 Motie opdracht voor gewijzigd voorstel

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 21 januari 2021 ter bespreking van het voorstel van het college inzake Uitvoeringsprogramma Vrouwenemancipatie 2020-2022: Gelijke Kansen & Ambities (RIS307292). Constaterende, dat: Het college een uitvoeringsprogramma Vrouwenemancipatie aan de raad heeft voorgesteld zonder erin concrete en meetbarer doelen op te nemen; Het niet concreet is uitgewerkt […]

Raad 21 januari 2021 Motie onderzoek naar zwemgedrag- en behoefte in stadsdeel Laak

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 21 januari 2021 ter bespreking van agendapunt H voorstel van het college inzake Burgerinitiatief mevrouw Chokoud “Zwembad Laak” (RIS 306893) Constaterende, dat: armoede in de Molenwijk en de kosten voor het bezoeken van andere zwembaden voor veel inwoners uit Laak een obstakel vormt om in hun […]

Raad 21 januari 2021 Motie Onderzoek tot samenvoegen van parkeervergunnings gebieden te weten Laak, Laakhaven, Noordpolderbuurt en Laakkwartier-Oost

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 21 januari 2021 , ter afronding debat omzetting kraagregeling Laakkwartier-Oost Constaterende, dat: Er tot op de dag van vandaag er onvoldoende verbetering zit in het aanbod van parkeerplaatsen in Laakkwartier Oost; Er nog geen behoorlijke parkeerdrukmeting is gedaan na de herinrichting van Laakkwartier Oost; […]

Raad 21 januari 2021 Motie Onderzoek zwembad stadsdeel Laak

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 21 januari 2021, ter bespreking van Voorstel van het college inzake Burgerinitiatief mevrouw Chokoud “Zwembad Laak”. Constaterende, dat: Er geen gemeentelijk zwembad is in stadsdeel Laak; 1000 buurtgenoten in de Molenwijk een petitie hebben ondertekend voor een zwembad in de wijk; De initiatiefnemers terecht stellen dat de zwemvaardigheid […]

Raad 21 januari 2021 Motie Meeliften op succes Mall of the Netherlands

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 21 januari ter bespreking van agendapunt Nota van Uitgangspunten ROC Mondriaan Oude Middenweg Constaterende, dat: Er naast de onderwijslocatie een ontwikkelgebied van 2,9 ha beschikbaar is; De ontwikkelcompetitie nog uitgeschreven moet worden; Er nog geen programmatische invulling voor deze locatie is; The Mall of the Netherlands […]

Raad 21 januari 2021 Motie Leraren terugwinnen voor het onderwijs

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 21 januari 2021 ter bespreking van agendapunt K Voorstel van het college inzake HEA-Jaarplan 2020-2021 (RIS306622). Constaterende dat, Er een lerarentekort is in Den Haag; Uit meerdere artikelen blijkt dat gekwalificeerde leraren geen werk hebben; Van mening dat: Het zonde is dat sommige leraren geen baan […]