Moties

Raad 15 april 2021 Motie Kom met een rattenlijn

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 15 april 2021 ter bespreking van agendapunt

Brief Update aanpak Rattenoverlast

Constaterende, dat:

 • het melden van rattenoverlast nu alleen digitaal mogelijk is.

Overwegende, dat:

Van mening, dat:

 • Het moet bij het melden én bestrijden van de ratten niet uitmaken of de plaagdieren zich op gemeentelijke grond, op terreinen van woningcorporaties bevinden of op eigen terrein of woning.

Raad 15 april 2021 Motie Sla drie vliegen in klap

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 15 april 2021 ter bespreking van agendapunt

Voortgangsbericht Openbare toiletten

Constaterende, dat:

 • er te weinig openbare toiletten zijn, het een rommeltje is met fietsparkeren in winkelstraten en er veel leegstand is met winkelpanden

Van mening, dat:

 • er drie problemen in één klap opgelost kunnen worden door in leegstaande winkelpanden openbare toiletten en fietsparkeren door commerciële partijen toe te staan, eventueel met pinautomaat en een kopje koffie/ krantje.

Raad 15 april 2021 Motie Maandelijks boetes en resultaten rapporteren

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 15 april 2021 ter bespreking van agendapunt

Brief Update aanpak Rattenoverlast

Constaterende, dat:

 • de aanpak van de rattenoverlast op dit moment ondermaats is.

Overwegende, dat:

 • na jarenlange campagnes, voorlichting, het aanschrijven van ondernemers en het aanbellen bij de mensen thuis, de tijd van waarschuwen voorbij is.

Raad 15 april 2021 Motie Begeleid dakloze arbeidsmigranten terug naar huis

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op ter bespreking van agendapunt R Brede agendering Maatschappelijke Opvang.

Constaterende, dat:

 • er veel werkeloze arbeidsmigranten een dakloos bestaan leiden;
 • dakloze arbeidsmigranten niet of nauwelijks meer aan het werk komen;
 • dakloze arbeidsmigranten, die zonder enige vorm van inkomen door de stad zwerven, vaak ook overlast veroorzaken bij de inwoners.

Raad 15 april 2021 Motie Evalueer parkeerdruk

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 15 april ter bespreking van agendapunt

Y Raadsmededeling: Ontwerp-uitwerkingsplan Erasmusveld Midden (RIS308041).

Constaterende, dat:

 • Er voor 37 parkeerplaatsen een vrijstelling op de parkeereis komt.

Overwegende, dat:

 • Er in de berekening van de gedeeltelijke vrijstelling vanuit is gegaan dat bewoners van een sociale huur woning minder beschikken over een eigen auto;
 • De parkeernorm voor bezoekers is gehalveerd van 0,30 naar 0,15 bezoekers per woning.

Raad 15 april 2021 Motie Bomenmuseum Wateringse Veld

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 15 april 2020 ter bespreking van het voorstel van het college inzake Nota Stadsbomen (RIS 307827).

Constaterende dat,

 • Den Haag schikt over een uniek Bomenmuseum in de Haagse wijk Wateringse Veld;
 • het Bomenmuseum te maken heeft met tientallen zieke en dode bomen langs de Laan van Wateringe Veld.

Raad 15 april 2021 Motie Daklozenopvang? Informeer de buurt en creëer draagvlak!

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 15 april ter bespreking van agendapunt R Brede Agendering Maatschappelijke Opvang

Constaterende, dat:

 • er bij de inwoners over het algemeen een negatief beeld van daklozen heerst;
 • er vaak te laat of te summier voorlichting wordt gegeven bij de komst van een opvang voor daklozen;
 • er vaak nauwelijks draagvlak gecreëerd is om daklozen in de buurt op te vangen.

Raad 15 april 2021 Motie Integratiebeleid dé sleutel voor goed samenleven

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 15 april ter bespreking van agendapunt L

Voorstel van het college inzake Bouwen aan een verbonden stad (RIS308172)

Constaterende, dat:

 • het college voornemens is om niet langer over integratie te spreken.

Overwegende, dat:

 • integratie dé sleutel is voor goed samenleven.

Raad 15 april 2021 Motie Zorg dat Beatrixtunnel geen lokale weg wordt

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 15 april 2021, ter bespreking van agendapunt I Voorstel van het college inzake Standpunt over advies van belangenorganisaties Kwaliteitsverbetering Centrum-Noord en vervolgstappen (RIS307564).

Constaterende, dat:

 • Rijswijk bij monde van wethouder verkeer in Rijswijk heeft gesteld dat de Beatrixlaan een lokale weg wordt, als Den Haag niet meebetaalt aan een tunel.