Moties

Raad 15 juli 2021 Motie onderzoek ondergrondse parkeergarage

De raad in de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 15 juli 2021 ter agendapunt D Voorstel van het college inzake de parkeerstrategie Den Haag  2021-2030;

Constaterende, dat:

 • de parkeerdruk in Laak enorm hoog is,

Verzoekt het college:

 • onderzoek te doen naar de aanleg van een ondergrondse parkeergarage voor bewoners uit Laak,
 • in het onderzoek i.i.g

Raad 15 juli 2021 Motie Parkeervergunningen, meer dan 3 dat kan echt nie

De raad in de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 15 juli 2021 ter agendapunt D Voorstel van het college inzake de parkeerstrategie Den Haag  2021-2030

Constaterende, dat

 • Er in sommige wijken veel te veel vergunningen zijn uitgegeven
 • Veel mensen met minder vergunningen zich suf zoeken naar een plek
 • De parkeerdruk overal in Den Haag hoog is
 • Vooral buurten met overbevolking last hebben van werkbusjes


Overwegende, dat 

 • De vergunningen eerlijk verdeeld moeten worden
 • 3 auto’s per adres de max zou moeten zijn
 • Er efficiënt met de schaarste ruimte omgegaan moet worden


Verzoekt het college: 

 • Inzichtelijk te maken , bij hoeveel woonadressen in Den Haag meer dan 3 vergunningen staan geregistreerd en de raad hierover te informeren
 • In welke wijken er meer dan drie parkeervergunningen per woonadres staan geregistreerd en de raad hierover te informeren

En gaat over tot de orde van de dag,

Jelle Meinesz ​​​

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Raad 15 juli 2021 Motie Maak oplaadplek ook uitlaadplek

De raad in de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 15 juli 2021 ter agendapunt D Voorstel van het college inzake de parkeerstrategie Den Haag  2021-2030

Constaterende, dat

 • Er ongeveer 3400 laadplekken zijn in Den Haag
 • Veel van deze plekken onbenut blijven van 10:00 tot 22:00 uur
 • De parkeerdruk overal in Den Haag hoog is
 • Boodschappendiensten, pakketbezorgers en andere bezorgdiensten vaak dubbel geparkeerd staan


Overwegende, dat 

 • Dit de veiligheid voor de hulpdiensten ten goede zou komen
 • Er veel laadplekken overdag leeg staan
 • Er efficiënt met de schaarste ruimte omgegaan moet worden


Verzoekt het college: 

 • De oplaadplekken te laten gebruiken voor boodschappendiensten, bezorgdiensten en pakketbezorgers voor de korte stop;

En gaat over tot de orde van de dag,

Jelle Meinesz ​​​

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Raad 15 juli 2021 Motie Maak de Spoedeisende Hulp toegankelijk

De raad in de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 15 juli 2021 ter agendapunt Q afronding tweeminutendebat van de Horrorpoller op de Escamplaan;

Constaterende, dat

 • De bereikbaarheid van de spoedeisende hulp voor de inwoners van Den Haag drastisch is verslechtert door deze naar de achterkant van het Haga ziekenhuis te leiden
 • Dit  kan leiden tot een vertraging van een onacceptabele 20 minuten
 • Er na de herinrichting verschrikkelijk onduidelijk is geworden hoe men waar heen moet bij het Haga
 • De gemeente juist moet zorgen bij een herinrichting dat een ziekenhuis sneller en van alle kanten beter bereikbaar wordt

Overwegende, dat 

 • Elke seconde in noodsituaties telt;
 • Je als gemeente gewoon moet zorgen dat een ieder zo snel mogelijk bij de Spoedeisende Hulp kan komen
 • Er een duidelijke overzichtelijke bewegwijzering moet komen
 • Het niet voor niets Spoedeisende Hulp heet


Verzoekt het college: 

 • In samenwerking met het Haga ziekenhuis te zorgen voor:

                 – een betere routering naar de Spoedeisende Hulp;
                 – het weer toegankelijk maken van Spoedeisende Hulp via de voorkant a/d Leyweg;
                 – de raad over de uitkomsten te informeren; 

En gaat over tot de orde van de dag.

Raad 15 juli 2021 Motie Parkeergeld oormerken

De raad in de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 15 juli 2021 ter agendapunt D Voorstel van het college inzake de parkeerstrategie Den Haag  2021-2030

Constaterende, dat

 • In meerdere parkeerbrieven zoals die van 2010-2020 en 2015 heeft gestaan dat het heffen van parkeergeld geen verdienmodel is
 • Er in de update van het parkeerkader 2010-2020, de parkeerbrief van 2015 stond dat het parkeergeld gebruikt moest worden om het parkeerprobleem op te lossen
 • Deze opbrengsten op een gegeven moment naar algemene middelen is gegaan

Overwegende, dat 

 • Er nog steeds een groot parkeerprobleem is in onze stad
 • Het logisch is dat leges gebruikt worden of ten behoeve komen van het onderdeel waar het bij geheven wordt
 • De parkeerbrief van 2015 nog steeds leidend is

Verzoekt het college: 

 • Om al het geld wat binnenkomt door betaald parkeren in de toekomst te oormerken

En gaat over tot de orde van de dag.

Raad 15 juli 2021 Motie Aparte ingang Ambulances bij Haga ziekenhuis

De raad in de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 15 juli 2021 ter agendapunt ? Ter afronding tweeminutendebat van de Horrorpoller op de Escamplaan  

Constaterende, dat

 • De doorgangsroute van ambulances die naar de spoedeisende hulp toe moeten drastisch is verslechterd door de herinrichting bij het Haga ziekenhuis;
 • Dit kan leiden tot een onacceptabele vertraging;
 • Er aan de achterkant van het Haga ziekenhuis wel mogelijkheden zijn om een aparte ingang voor ambulances te maken, naast bv het fietspad aldaar;
 • De gemeente juist moet zorgen bij een herinrichting dat een ziekenhuis sneller en van alle kanten beter bereikbaar wordt;

Overwegende, dat 

 • Elke seconde telt;
 • Je als gemeente gewoon moet zorgen dat een ieder zo snel mogelijk bij de Spoedeisende Hulp kan komen;
 • Er gewoon gekozen moet worden voor de snelste verbinding voor onze ambulances;
 • Ambulances dan geen oponthoud zullen ervaren op de Escamplaan;

Verzoekt het college: 

 • Om samen met het Haga ziekenhuis te onderzoeken of het mogelijk is om een aparte ingang te realiseren voor ambulances aan de achterkant van het ziekenhuis via de Florence Nightingaleweg;

En gaat over tot de orde van de dag.

Raad 15 juli 2021 Motie Actieplan P5000

De raad in de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 15 juli 2021 ter agendapunt D Voorstel van het college inzake de parkeerstrategie Den Haag  2021-2030;

Constaterende, dat:

 • dat in heel wat wijken in Den Haag en Scheveningen er een gierend tekort aan parkeerplaatsen is.

Raad 15 juli 2021 Motie Studentenwoningen in Zuidwest

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 15 juli afronding debat commissie M Commissiebrief aanbieding collegebesluit Nota’s van Uitgangspunten Dreven-Gaarden-Zichten

Constaterende, dat:

· Er (nog) geen studentenwoningen zijn voorzien in de plannen;

· In de Woonagenda is opgenomen 1.000 nieuwe studentenwoningen tot 2023 toe te voegen.

Raad 14 juli 2021 Motie Beter een nulmeting voor de aardbeving

De raad in de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 14 juli 2021 ter agendapunt J Raadsvoorstellen tramlijn 16  

Constaterende, dat

 • Langs de Koningin Emmakade en de Waldeck Pyrmontkade er meer dan 90 panden met 250 woningen schade kunnen oplopen door grotere trillingen van de nieuwe trams;
 • De mogelijkheid bestaat dat er rechtszaken gevoerd kunnen gaan worden over de schuldvraag van de schade door trillingen veroorzaakt door de nieuwe zwaardere tram;
 • De gemeente stelt dat er men hier binnen de normen blijft qua trillingen, omdat men uitgaat van de rekenmethodes die gelden voor een bestaande lijn;
 • De nieuwe tram 12 ton meer weegt dan de oude tram;

Overwegende, dat 

 • Participatie in een hoog vaandel staat bij dit college;
 • Je beter nu al inzichtelijk kunt hebben in welke staat al deze panden verkeren voordat er eventuele claims neergelegd worden;
 • Mochten er ooit rechtszaken of claims komen, dit een veelvoud gaan kosten dan een nulmeting;
 • Er meer draagvlak zal zijn voor de aanpassingen die nodig zijn voor de nieuwe tram;

Verzoekt het college: 

 • Een nulmeting te laten uitvoeren bij alle 250 woningen langs de Koningin Emmakade en de Waldeck Pyrmontkade;

En gaat over tot de orde van de dag,

Jelle Meinesz ​​​

Hart voor Den Haag/Groep de Mos