Moties

Raad 5 maart 2020 Motie Draagvlakonderzoek prostitutie in de Binckhorst

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 5 maart ter bespreking van agendapunt G de Binckhorst. Constaterende, dat: Er in de Sporendriehoek binnen het plangebied van Omgevingsplan Binckhorst mogelijk een prostitutiegebied komt.   Overwegende, dat: Er vanuit de Binckhorst, de Rivierenbuurt en het Bezuidenhout veel weerstand is tegen de komst van een prostitutiegebied […]

Raad 5 maart 2020 Motie Garantie groene longen Binckhorst

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 5 maart ter bespreking van agendapunt G de Binckhorst. Constaterende, dat: Een begroot bedrag van 3,4 mln. euro voor de aanleg van het Waterfrontpark uit de kostenbegroting is gehaald; De aanleg van het Waterfrontpark nu voor 3,4 mln. euro door particuliere investeringen gefinancierd moet worden; De […]

Raad 5 maart 2020 Motie In kaart brengen schadeclaims

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 5 maart ter bespreking van agendapunt G de Binckhorst. Constaterende, dat: Er in de Sporendriehoek binnen het plangebied van Omgevingsplan Binckhorst mogelijk een prostitutiegebied komt.   Overwegende, dat: Dit mogelijk schadeclaims met zich meebrengt.   Verzoekt het college, In kaart te brengen of er schadeclaims zijn […]

Raad 5 maart 2020 Motie Behoud werkgelegenheid Binckhorst

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 5 maart ter bespreking van agendapunt G de Binckhorst. Constaterende, dat: In het nieuwe collegeakkoord 2019- 2021 is opgenomen, dat goede afspraken gemaakt zullen worden met de asfaltcentrale en overige bedrijven met een hoge milieucategorie over verplaatsing (zonder verlies aan werkgelegenheid voor de regio). Overwegende, dat: […]

Raad 5 maart 2020 Motie Onderzoek realisatie grote roeivereniging Binckhorst

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 5 maart ter bespreking van agendapunt G de Binckhorst. Constaterende, dat: De Haagse Sportadviesraad heeft gesteld dat er onvoldoende mogelijkheden zijn om te sporten, bewegen en te recreëren in de Binckhorst.   Overwegende, dat: Roeivereniging De Laak en studentenroeivereniging Pelargos de handen ineen hebben geslagen om […]

Raad 5 maart 2020 Motie Pilot Leefbaarheidseffectrapportage in de Binckhorst

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 5 maart ter bespreking van agendapunt G de Binckhorst. Constaterende, dat: In het nieuwe collegeakkoord is opgenomen dat bij nieuwe gebiedsontwikkelingen voldoende voorzieningen gegarandeerd moeten worden door op tijd een leefbaarheids- effectrapportage (LER) uit te voeren; Het Omgevingsplan de Binckhorst valt onder de wetgeving van de […]

Raad 5 maart 2020 Motie Sla een brug tussen Laak en de Binckhorst

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 5 maart ter bespreking van agendapunt G de Binckhorst. Constaterende, dat: Er aan de Jupiterkade, in gebiedspaspoort Junopark onder meer ruimte is gereserveerd voor een basisschool en 4000 m2 maatschappelijke diensten; Het Junopark direct aan de Haagvliet ligt, en aan de overkant van de Haagvliet de […]

Raad 20 februari 2020 Motie invoeren Schoolcops

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 20 februari 2020 ter gezamenlijke bespreking van Voorstel van het college inzake Programmabegroting 2020-2023 (RIS304372)   Constaterende dat; het wapenbezit, en dan vooral het bezit van messen, onder jongeren hand over hand toeneemt, het college op eerdere schriftelijke vragen (RIS304191) negatief heeft gereageerd om in de […]

Raad 20 februari 2020 Motie Inwonersonderzoek bevolkingsgroei

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 20 februari 2020, ter bespreking van de voorstel van het college inzake Programmabegroting 2020-2023 (RIS304372). Constaterende dat, volgens prognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat de Haagse bevolking groeit tot meer dan 600.000 inwoners in de komende 15 jaar, het stadsbestuur […]

Raad 20 februari 2020 Motie Bevolkingsgroei

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 20 februari 2020 ter gezamenlijke bespreking van Voorstel van het college inzake Programmabegroting 2020-2023 (RIS304372)   Overwegende, dat: recente prognoses aantonen dat de Haagse bevolking in 2035 met 70.000 inwoners groeit tot ongeveer 608.000 inwoners in totaal; en tot 2040 groeit met 80.0000; dat ook de […]