Moties

Raad 3 juni 2020 motie Alles-op-alles voor Escher in voormalige Amerikaanse ambassade

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 3 juni 2020, ter bespreking van de raadsmededeling van het college over het stuklopen van de onderhandelingen inzake Escher in de voormalige Amerikaanse ambassade.   Constaterende, dat: de onderhandelingen om het Eschermuseum in de voormalige Amerikaanse ambassade gevestigd te krijgen, zijn stukgelopen omdat het […]

Raad 3 juni 2020 Motie Bezoekersaantallen VVD onderzoeken

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 3 juni 2020, ter bespreking van de voorstel van het college inzake actualisering dekkingsbesluit Amare en verwacht resultaat bedrijfsexploitatie Amare (RIS304964).   Constaterende dat: coalitiepartij VVD in de commissievergadering de geprognosticeerde bezoekersaantallen in het raadsvoorstel te laag vond.   Overwegende dat:   de VVD-woordvoerder […]

Raad 13 mei 2020 Motie Meer snelheidscontroles op fietspaden

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 13 mei 2020 ter bespreking van I Voorstellen Verkeersveiligheid: Constaterende, dat: Er wordt overwogen om snorfietsen van het fietspad te halen. Er heel veel ouderen en mensen die slecht ter been zijn de snorfiets als voornaamste vervoermiddel gebruiken Dat de meeste mensen op de snorfiets zich […]

Raad 13 mei 2020 Motie Trek zebrapaden door over fietspaden

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 13 mei 2020 ter bespreking van I Voorstellen Verkeersveiligheid: Constaterende dat: Zebrapaden vaak niet doorlopen over fietspaden; Dit voor weggebruikers onduidelijke en daardoor gevaarlijke situaties oplevert; E-bikes steeds sneller over het fietspad rijden.   Overwegende dat: Veiligheid vaak begint met goede zichtbaarheid en duidelijke markering; Iedere […]

Raad 13 mei 2020 Motie Alleen goedkeuring afwaardering 50 km wegen met toestemming ambulance diensten en raad

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 13 mei 2020 ter bespreking van I Voorstellen Verkeersveiligheid: Constaterende, dat: •         Er 50 km wegen in de nota verkeersveiligheid 2020-2022 waar de maximumsnelheid wordt verlaagd naar 30 km; •         Ambulancemedewerkers het niet eens zijn met de opkomende veranderingen van die wegen;   Overwegende, dat: •         […]

Raad 13 mei 2020 Motie Specifieke cijfers voor Den Haag van verkeersdoden en gewonden

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 13 mei 2020 ter bespreking van I Voorstellen Verkeersveiligheid:   Constaterende dat: Het aantal verkeersdoden wordt meegewogen om het beleid en inrichting van het verkeer in Den Haag te optimaliseren; Er onvoldoende duidelijkheid is over de specifieke cijfers en de concrete oorzaak die ten grondslag ligt […]

Raad 13 mei 2020 Motie Onderzoek of middelbare scholieren een uur later naar school kunnen

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 13 mei 2020 ter bespreking van I Voorstellen Verkeersveiligheid:   Constaterende, dat: Dat wij gedurende de spitsuren te maken hebben met veelvuldig overvolle trams en bussen; Er ook heel veel fietsers zijn tijdens de ochtendspits; Er opnieuw gekeken moet worden naar het efficiënt gebruik van het […]

Raad 13 mei 2020 Motie Oplossing voor gebruikte OV-mondkapjes

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 13 mei ter bespreking van 3e stand van zaken maatregelen in aanpak Coronavirus, RIS305145 (en onderliggende stukken).   Constaterende, dat:   Het Openbaar Vervoer vanaf volgende maand weer intensiever gebruikt gaat worden; Het dragen van mondkapjes verplicht is in het OV vanaf 1 juni;   Van […]

Raad 13 mei 2020 Motie Likje verf voor zebrapaden

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 13 mei ter bespreking van I Voorstellen Verkeersveiligheid:   Constaterende dat: Veiligheid hoog in het vaandel staat; Er veel zebrapaden deels zijn weggevaagd.   Overwegende dat: Veiligheid vaak begint met goede zichtbaarheid en duidelijke markering; Iedere oversteekplaats duidelijk zichtbaar moet zijn.   Verzoekt het college: Om […]

Raad 5 maart 2020 Motie Draagvlakonderzoek prostitutie in de Binckhorst

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 5 maart ter bespreking van agendapunt G de Binckhorst. Constaterende, dat: Er in de Sporendriehoek binnen het plangebied van Omgevingsplan Binckhorst mogelijk een prostitutiegebied komt.   Overwegende, dat: Er vanuit de Binckhorst, de Rivierenbuurt en het Bezuidenhout veel weerstand is tegen de komst van een prostitutiegebied […]