De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 7 oktober 2020, ter bespreking van de beantwoording schriftelijke vragen inzake berichtgeving vastgoeddeal Noordeinde:

Constaterende, dat:

 • er in de afgelopen jaren diverse signalen binnengekomen zijn van ernstige misstanden met medewerkers van de Dreamfactory (vluchtelingen en statushouders).

Overwegende, dat:

 • vastgesteld is dat diverse medewerkers zonder contract werkzaam waren, niet of te weinig betaald kregen en onverzekerd met gevaarlijke werkzaamheden bezig waren;
 • vastgesteld is dat stagiaires zonder vergoeding en zonder contract werkzaam waren;
 • vastgesteld is dat pensioenafdrachten niet gedaan werden, terwijl deze wel ingehouden werden;
 • er sinds 2016 geen belasting en sociale premies betaald zijn, waardoor de Belastingdienst zich genoodzaakt zag beslag te leggen op het pand aan het Noordeinde;
 • het maatschappelijk nut van de stichting Dutch Tulip nooit getoetst is en de stichting Dutch Tulip alle banden met Omar Munie verbroken heeft;
 • de stichting Dutch Tulip over de periode 2016, 2017 en 2018 nauwelijks relevante maatschappelijke activiteiten kan aantonen;
 • advocaten van de benadeelde medewerkers de werkwijze van Omar Munie kwalificeerden als ‘uitbuiting’ en ‘slavernij’.

Van mening, dat:

 • het een vlek op het blazoen van de stad van Vrede & Recht is dat kwetsbare mensen die in de Dreamfactory aan hun toekomst dachten te werken, met hulp van de gemeente aan ernstige misstanden blootgesteld zijn;
 • dit in de toekomst nooit meer mag gebeuren.

Verzoekt het college:

 • geen kandidaten meer te plaatsen bij bedrijven en stichtingen die gelieerd zijn aan Omar Munie.

En gaat over tot de orde van de dag.