De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 7 oktober 2020, ter bespreking van de beantwoording schriftelijke vragen inzake berichtgeving vastgoeddeal Noordeinde:

Constaterende, dat:

  • de stad de afgelopen periode opgeschrikt is door meerdere kwesties op het gebied van integriteit;
  • de vastgoeddeal van het Noordeinde 64-64A en de rol van de gemeente Den Haag daarin veel vragen oproept.

Overwegende, dat:

  • de Auditdienst Rijk (ADR) reeds een onderzoek gestart is naar de verkoop van het pand;
  • het ADR onderzoek zich voornamelijk richt op het deel van Rijksvastgoedbedrijf in de deal;
  • waarnemend burgemeester Remkes, voordat het onderzoek van de ADR bekend was, geen aanleiding zag om de kwestie in zijn integriteitsonderzoek te betrekken.

Van mening, dat:

  • de vele vragen die de deal oproept slecht zijn voor het vertrouwen van de inwoners van Den Haag in de gemeente en de politiek;
  • duidelijkheid over de handelswijze van de gemeente in de vastgoeddeal gewenst is.

Verzoekt het college:

  • extern onafhankelijk (integriteits)onderzoek te laten doen naar de vastgoeddeal Noordeinde 64-64A en ook de rol van de voormalige burgemeesters, wethouders en (top)ambtenaren daarin mee te nemen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ralf Sluijs                                                      Lesley Arp                  Sebastian Kruis

Hart voor Den Haag / Groep de Mos            SP                               PVV

Adeel Mahmood

Nida