De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 7 oktober 2020 ter bespreking van Corona maatregelen in Den Haag.

Constaterende dat:

  • de druk in de ziekenhuizen in Den Haag en omstreken enorm groot is;
  • de voorzitter van de raad van bestuur van HMC in een persverklaring heeft laten weten in een noodsituatie, afdelingen van Bronovo te heropenen in de strijd tegen het coronavirus;
  • de voorzitter van de raad van bestuur van HMC ook heeft aangegeven dat alle ziekenhuizen in de regio vol liggen en dat er om deze reden patiënten worden vervoerd naar ziekenhuizen in andere steden, zoals Groningen;
  • er patiënten worden verplaatst naar ziekenhuizen buiten de regio;
  • de verpleegafdelingen van de ziekenhuizen in de regio stromen weer vol met mensen met het coronavirus;
  • reguliere afspraken worden uitgesteld en zorg wordt afgeschaald;
  • HMC Bronovo nu niet volledig in gebruik is.

Van mening dat:

  • een van de oplossingen om de zorg op gang te kunnen houden is spreiding. Patiënten worden dan verplaatst naar ziekenhuizen waar het relatief rustig is om ervoor te zorgen dat de zorg overal zo optimaal mogelijk kan blijven;
  • HMC Bronovo dienst kan doen als calamiteitenziekenhuis en hiermee de ziekenhuizen in de regio te ontlasten.

Verzoekt het college:

  • bij alle belanghebbende partijen, zoals het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, erop aan te dringen om HMC Bronovo in te richten als calamiteitenziekenhuis en de raad hierover te informeren;

En gaat over tot de orde van de dag.

Janice Roopram                                                       Lesley Arp                                                                            

Hart voor Den Haag/Groep de Mos                         SP