De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 7 november 2019, ter bespreking van de actualiteit ‘Den Haag mogelijk onder curatele door val coalitie’:

 

Constaterende, dat:

 • Den Haag voor 15 november een door de gemeenteraad goedgekeurde begroting moet inleveren bij de provincie;
 • Den Haag dat niet gaat redden omdat VVD, D66 en GroenLinks met CDA en PvdA onderhandelen over een nieuwe, aangepaste begroting;
 • Dat ertoe kan leiden dat Den Haag onder curatele van de provincie Zuid-Holland komt te staan waardoor ze geen besluiten meer mag nemen zonder toestemming van de provincie.

 

Overwegende, dat:

 • Het proces van het vaststellen van een begroting meerdere weken vergt;
 • De gemeenteraad budgetrecht heeft;
 • Er sinds 12 september een sluitende begroting bij de raad ligt;
 • Curatele kan worden beperkt door de behandeling van de begroting van Hart voor Den Haag, VVD, D66 en GroenLinks door te laten gaan en de begroting in de raad vast te stellen;
 • Het nieuwe college begin 2020 alsnog hun eventuele wijzigingen kan doorvoeren.

 

Van mening, dat:

 • De begroting die er ligt een afspiegeling is van de politieke verhouding en een beter alternatief vormt dan onder curatele staan;
 • Den Haag altijd ‘baas in eigen huis’ moet willen blijven.

 

Verzoekt het college:

 • De begroting die er ligt met spoed in de commissies te behandelen en daarna aan de raad voor te leggen.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

 

Ralf Sluijs                                                     Frans Hoynck

Hart voor Den Haag / Groep de Mos                     50PLUS