De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 4 november 2020 ter bespreking van Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur.

Constaterende dat,

  • Veel cultuurinstellingen buiten de boot dreigen te vallen, waarvan vijftien onmisbaar zijn;
  • De wethouder Cultuur de 41 insprekers die klaar stonden om tijdens de vergadering van de gemeenteraad in te spreken in de kou heeft laten staan;
  • De wethouder een nietszeggend juridisch “advies” uit de binnenzak toverde, om zodoende het amendement waarmee de kleine instellingen gered konden worden, tegen te houden;

Overwegende dat,

  • Wethouder Cultuur met een onrechtmatig juridisch advies de gemeenteraad en de kleine cultuurinstellingen buitenspel heeft willen zetten:
  • De wethouder daarmee zijn boekje ver te buiten is gegaan.

Spreekt haar afkeuring hierover uit.

En gaat over tot de orde van de dag.
Nino Davituliani
Hart voor Den Haag/Groep de Mos