De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 4 november 2020 ter bespreking van Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur.

Constaterende dat,

 • de stichting Zuiderparktheater in de afgelopen vijf jaar waardevolle ervaring heeft opgedaan met het ontwikkelen van plannen met betrekking tot educatie en sociaal-culturele activiteiten en bekend is in Escamp en met de wijken;
 • vijf jaar keihard werken door team en vooral vrijwilligers,  geresulteerd heeft in een levendig openluchttheater, cultureel zomerprogramma, en verrijking van de Haagse cultuur;
 • het rijk en regio gezamenlijk met het Regio Deal de leefbaarheid in Den Haag Zuidwest willen vergroten en het vergroten van de sociale samenhang in de wijken hier een belangrijk onderdeel van is.

Overwegende dat,

 • meer dan vijfduizend steunbetuigingen zijn getekend voor behoud van het Zuiderparktheater;
 • een belangrijke conclusie bij Raad in de Stad Escamp was dat ontmoeting en sociale samenhang meer aandacht verdiend.

Van mening dat,

 • het opheffen van de huidige organisatie een vernietiging is van menselijk kapitaal;
 • dat het verdwijnen van Stichting Zuiderparktheater ingrijpende gevolgen zal hebben met name voor wijkcultuur en de sociale samenhang in de vijf omringende wijken;
 • de coronacrisis om een nieuwe dynamiek van de gemeente vraagt;
 • er nu kansen liggen om samen te werken, elkaar te versterken en de cultuur in de stad te helpen overeind te blijven;
 • Hagenaars en Hagenezen cultuur moeten kunnen beleven op school en in de wijk;
 • meer dan vijfduizend steunbetuigingen voor de petitie boekdelen spreekt; (burgerinspraak, Participatie).

Verzoekt het college,

 • recht te doen aan de duizenden steunbetuigingen;
 • in gesprek te blijven met de stichting Zuiderparktheater over de exploitatie van het theater en de raad hierover te informeren,

En gaat over tot de orde van de dag.
Nino Davituliani
Hart voor Den Haag/Groep de Mos