De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 3 juni ter bespreking van K Voorstel van het college inzake programmarekening 2019, voorstel van het college inzake resultaatbestemming 2019 RIS 305159.

 

Constaterende dat:

 

  • Er veel ongelukken gebeuren door het gebruik van lachgas; Het gebruik van lachgas tot ernstige verwondingen kan leiden, waaronder blijvende verlamming.
  • De Rijksoverheid nog steeds geen landelijk verbod op lachgas heeft geregeld.

 

Overwegende dat:

 

  • Den Haag baat heeft bij het handhaven op het particulier gebruik van lachgas.

 

Verzoekt het college:

 

  • Een verbod op lachgas op te nemen in de algemene plaatselijke verordening zolang er nog geen landelijk verbod is,

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Ralf, Sluijs, Arjen Dubbelaar

Hart voor Den Haag/Groep de Mos