De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 3 juni ter bespreking van K Voorstel van het college inzake programmarekening 2019, voorstel van het college inzake resultaatbestemming 2019 RIS 305159.

 

Constaterende dat,

  • Den Haag harder groeit dan verwacht;
  • Inschrijfduur voor een sociale woning oploopt;
  • Haagse starters moeilijk aan een woning komen.

 

Overwegende dat,

 

  • Door eisen te stellen aan wie een woning wordt verhuurd de Haagse woningmarkt mogelijk positief bijgestuurd kan worden.

 

Verzoekt het college,

 

  • Onderzoek te doen naar de effecten van het eventueel invoeren van de eis van maatschappelijke of economische binding bij het huren van een woning op de Haagse woningmarkt.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Ralf Sluijs & William de Blok

Hart voor Den Haag/Groep de Mos