De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 30 juni 2020 ter bespreking van de Raadsmededeling Voorjaarsnota 2020 en financiële en maatschappelijke impactanalyse gevolgen Coronacrisis (RIS305404).

Overwegende, dat:

 

 • de Haagse culturele instellingen en sportverenigingen hard geraakt zijn door de uitbraak van COVID-19;
 • de Haagse culturele instellingen en sportverenigingen te maken krijgen met een grote inkomstenderving en slechts beperkt gebruik kunnen maken van landelijke regelingen;
 • de maatregelen die zijn genomen om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan grote gevolgen hebben voor onze samenleving;
 • voor locaties het maximale aantal bezoekers afhankelijk blijft van de beschikbare oppervlakte van het gebouw dan wel complex.

 

Constaterende, dat:

 

 • er meer nodig is om als podium coronacrisis te overleven;
 • steeds meer acteurs, musici en dansers niet kunnen rondkomen;
 • als er geen aanvullende steun van de gemeente komt, mensen uit deze beroepsgroepen, ander werk zullen moeten zoeken;
 • cultureel erfgoed behouden moet blijven voor onze stad;
 • het van cruciaal belang is om de basisinfrastructuur van de sportaccommodaties, waaronder zwembaden, sporthallen, gymzalen en sportvelden, in stand te houden;
 • de eerder getroffen maatregelen door het Rijk en de gemeente inzake uitstel van de huren niet volstaat en de sportverenigingen door de landelijke maatregelen dreigen om te vallen.

 

Verzoekt het college:

 

 • te komen met een noodfonds voor culturele instellingen, sportverenigingen en zodoende bij te dragen aan de bedrijfsvoering, zoals lopende kosten voor bijvoorbeeld personeel en huisvesting en de raad over de uitkomsten te informeren,

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

 

Janice Roopram & Nino Davituliani
Hart voor Den Haag/Groep de Mos