De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 3 november 2020, ter bespreking van de Brief burgemeester, de heer Van Zanen, over beleidskader Jaarwisseling 2020-2021 (RIS 306297).

Constaterende dat,

  • het coronavirus zorgt voor een bijzondere jaarwisseling 2020-2021;
  • de gemeente Den Haag sinds 2016 bij het invoeren van kenteken-parkeren het vrij parkeren met Oud en Nieuw heeft beëindigd.

Overwegende dat,

  • ook veel mensen niet op de fiets op bezoek kunnen gaan bij familie of vrienden;

Van mening dat,

  • het stallen van de auto in de openbare parkeergarage geschikt is voor het veilig stallen van de auto tijdens de jaarwisseling, maar niet om op bezoek te gaan bij familie of vrienden;
  • niemand oudjaarsavond alleen zou moeten zijn.

Verzoekt het college,

  • vrij parkeren op straat te faciliteren in heel Den Haag van 18:00 op 31 december 2020 tot 06:00 op 1 januari 2021.

En gaat over tot de orde van de dag.

Arjen Dubbelaar

Hart voor Den Haag/Groep de Mos