De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 3 november 2020, ter bespreking van de Brief burgemeester, de heer Van Zanen, over beleidskader Jaarwisseling 2020-2021 (RIS 306297).

Constaterende dat,

  • preventief fouilleren ingevoerd kan worden door in daarvoor aangewezen veiligheidsrisicogebieden.
  •  

Overwegende dat,

Van mening dat,

  • Preventief fouilleren kan bijdragen aan het beperken van overlast van illegaal vuurwerk.

Verzoekt het college,

  • veiligheidsrisicogebieden aan te wijzen en hier preventief te fouilleren in de maand december op wapens en illegaal vuurwerk, deze werkwijze te evalueren en de raad hierover te informeren,

En gaat over tot de orde van de dag.

Arjen Dubbelaar

Hart voor Den Haag/Groep de Mos