Constaterende, dat:

  • er 800 parkeerplekken gerealiseerd zouden worden op straat maar dat er in plaats daarvan flink veel autoparkeerplaatsen zijn verdwenen.
  • Het college overweegt meer fietsvlonders te plaatsen.
  • Er heel veel fietsnietjes worden geplaatst en/of fietsparkeerplaatsen worden gecreëerd.
  • Er in het huidige beleid (de parkeerbrief van 2015) is afgesproken om uitdrukkelijk niet te kiezen voor het terugdringen van het autogebruik of het verschuiven van de model shift.
  • De auto een noodzakelijk vervoermiddel is voor Hagenaars, Hagenezen , Loosduiners en Scheveningers

Overwegende, dat:

  • De laatste jaren de auto de dupe is geworden van de fietshysterie,
  • De auto nog steeds het dominante vervoersmiddel is in Den Haag,
  • De ruimte beperkt is in Den Haag
  • Extra fietsparkeerplekken niet ten koste hoeft te gaan van autoparkeerplekken

 

Verzoekt het college:

  • Om geen parkeerplekken meer op te offeren ten behoeve van de fiets.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag.

Jelle Meinesz

Hart voor Den Haag / Groep de Mos