De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 17 oktober 2019, ter bespreking van de raadsmededeling Reactie Onderzoeksraad voor Veiligheid ‘Vliegvuur op Scheveningen’ (RIS303630).

 

Constaterende dat,

  • Er onvoldoende is gehandhaafd tijdens de jaarwisseling 2018/2019.

 

Overwegende dat,

  • De vreugdevuren op Duindorp en Scheveningen erkend cultureel erfgoed zijn.

Van mening dat,

  • De vreugdevuren op Duindorp en Scheveningen een mooie traditie is.

Verzoekt het college,

  • De traditie van de vreugdevuren op Duindorp en Scheveningen te blijven ondersteunen.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag.

Arjen Dubbelaar                                                        Sebastiaan Kruis

Hart voor Den Haag / Groep de Mos                                    PVV