De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 7 oktober 2020, ter bespreking van de Economische effecten en maatschappelijke impact van Den Haag als Internationale Stad van Vrede en Recht inclusief resultaten Decisio- onderzoek 2019:

Constaterende, dat:

  • de aanwezigheid van internationale organisaties in Den Haag en de regio in totaal 40.000 banen oplevert;
  • binnen de gemeentegrenzen de internationale organisaties in totaal 22.000 Haagse banen opleveren, ofwel 11 % van de Haagse economie.
  • dit betreft banen die anders niet in Den Haag en in Nederland terecht zouden zijn gekomen.

Overwegende, dat:

  • het college structureel 5 miljoen euro gaat bezuinigen op de Haagse economie;
  • dit ten koste gaat van 20% van het budget van The Hague & Partners wat zij dus niet kunnen besteden aan het werven van (buitenlandse) organisaties om zich in Den Haag te vestigen;
  • het college zelf erkent dat iedere euro die gespendeerd wordt aan acquisitie 24 euro oplevert voor de stad. 

Verzoekt het college:

  • te onderzoeken wat de economische effecten zijn van de economiebezuinigingen op de internationale non-profit sector van Den Haag en de raad over de uitkomsten te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ralf Sluijs
Hart voor Den Haag/Groep de Mos