De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 12 oktober 2020, ter bespreking van het initiatiefvoorstel “Van het lachgas af” (RIS 123456).

Constaterende dat,

  • lachgas verkoop op de Grote Markt ook plaats vindt/vond vanuit deelbakfietsen.

Overwegende dat,

  • een deelbakfiets niet bedoelt is voor ambulante handel van lachgasverkopers.

Van mening dat,

  • dit aangepakt kan worden door afspraken te maken met aanbieders van deelfietsen, deelbakfietsen of deelscooters in Den Haag.

Verzoekt het college,

  • om afspraken te maken met aanbieders van deelfietsen, deelbakfietsen of deelscooters zodat lachgasverkopers een ontzegging krijgen voor een bepaalde periode en de raad hierover te informeren,

En gaat over tot de orde van de dag.

Arjen Dubbelaar

Hart voor Den Haag/Groep de Mos