De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 12 oktober 2020, ter bespreking van het initiatiefvoorstel “Van het lachgas af” (RIS 123456).

Constaterende dat,

  • Den Haag een lachgasverbod gaat invoeren in de openbare ruimte;
  • op verschillende plekken in Den Haag overlast ervaren wordt door het gebruik van lachgas.

Overwegende dat,

Van mening dat,

  • door actief handhaven overlast, zwerfvuil en gezondheidsrisico’s ingeperkt kunnen worden.

Verzoekt het college,

  • actief te handhaven op het lachgasverbod met (een vliegende brigade van) handhavers,

En gaat over tot de orde van de dag.

Arjen Dubbelaar

Hart voor Den Haag/Groep de Mos