Moties

Raad 21 januari 2021 Motie meer aandacht voor thuiszittende kinderen

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 21 januari 2021 ter bespreking van agendapunt K  Voorstel van het college inzake HEA-Jaarplan 2020-2021 (RIS306622). Constaterende dat: Er nog altijd honderden kinderen zonder onderwijs, middelen of begeleiding thuis zitten en dit aantal landelijk boven de 5000 ligt; De groep die passend onderwijs behoeft uit kinderen […]

Raad 21 januari 2021 Motie Zet in op bewonersorganisaties Dreven, Gaarden en Zichten

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 21 januari ter bespreking van agendapunt Ambitie document Dreven Gaarden Zichten Constaterende, dat: Er momenteel geen bewonersorganisatie is in Dreven Gaarden en Zichten; Er begeleidingscommissies worden gevormd, die alle verschillende belangen vertegenwoordigen. Overwegende, dat: Het belangrijk is om één centrale organisatie te hebben die alle belangen […]

Raad 21 januari 2021 Motie Kom met een visie op de A4 Vlietzone

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 21 januari ter bespreking van agendapunt Startnotitie Omgevingsvisie Den Haag Constaterende, dat: De A4- Vlietzone is benoemd in de Startnotitie, als een gebied met een specifiek karakter en een betekenis die verder reikt dan de gemeentegrens. Overwegende, dat: De Vlietzoom in de A4-Vlietzone op het gebied […]

Raad 21 januari 2021 Motie rust in de klas door Haagse onderwijscode

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 21 januari ter bespreking van agendapunt J Voorstel van het college inzake HEA-Jaarplan 2020-2021 (RIS306622) Constaterende dat: Gemotiveerde leerlingen en leraren, door een gebrek aan respect en discipline regelmatig last ondervinden van overlastgevende leerlingen; Leraren daardoor onevenredig veel tijd kwijt zijn aan het bewaken van de […]

Raad 21 januari 2021 Motie Ruimte voor jongeren in Leidschenveen

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 21 januari ter bespreking van agendapunt Nota van Uitgangspunten ROC Mondriaan Oude Middenweg Constaterende, dat: Er naast de onderwijslocatie een ontwikkelgebied van 2,9 ha beschikbaar is; De ontwikkelcompetitie nog uitgeschreven moet worden; Er nog geen programmatische invulling voor deze locatie is. Overwegende, dat: Er in Leidschenveen- […]

Raad 21 januari 2021 Motie pas kraagregeling pas toe bij parkeerdruk onder de 90%

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 21 januari, ter besperking Voorstel van het college inzake Verordening tot wijziging van de Verordening parkeerbelasting Den Haag 2021 (RIS306984) Constaterende, dat: Er tot de dag van vandaag onvoldoende verbetering zit in het aanbod van parkeerplaatsen in Laakkwartier Oost; Er nog geen behoorlijke parkeerdrukmeting […]

Raad 21 januari 2021 Motie opdracht voor gewijzigd voorstel

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 21 januari 2021 ter bespreking van het voorstel van het college inzake Uitvoeringsprogramma Vrouwenemancipatie 2020-2022: Gelijke Kansen & Ambities (RIS307292). Constaterende, dat: Het college een uitvoeringsprogramma Vrouwenemancipatie aan de raad heeft voorgesteld zonder erin concrete en meetbarer doelen op te nemen; Het niet concreet is uitgewerkt […]

Raad 21 januari 2021 Motie onderzoek naar zwemgedrag- en behoefte in stadsdeel Laak

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 21 januari 2021 ter bespreking van agendapunt H voorstel van het college inzake Burgerinitiatief mevrouw Chokoud “Zwembad Laak” (RIS 306893) Constaterende, dat: armoede in de Molenwijk en de kosten voor het bezoeken van andere zwembaden voor veel inwoners uit Laak een obstakel vormt om in hun […]

Raad 21 januari 2021 Motie Onderzoek tot samenvoegen van parkeervergunnings gebieden te weten Laak, Laakhaven, Noordpolderbuurt en Laakkwartier-Oost

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 21 januari 2021 , ter afronding debat omzetting kraagregeling Laakkwartier-Oost Constaterende, dat: Er tot op de dag van vandaag er onvoldoende verbetering zit in het aanbod van parkeerplaatsen in Laakkwartier Oost; Er nog geen behoorlijke parkeerdrukmeting is gedaan na de herinrichting van Laakkwartier Oost; […]