Naar aanleiding van een buurtonderzoek van Hart voor Den Haag in Mariahoeve, zijn er mooie resultaten te melden.

“Zo gaat de gemeente in overleg met Stichting KledingBank Den Haag, waar grote tekorten zijn ontstaan. Een tekort aan ruimte, een tekort aan vrijwilligers en een tekort aan vervoersmiddelen om de kleding te vervoeren. Blij dat de gemeente nu gaat kijken naar de geschetste problemen”, aldus Hart voor Den Haag fractievoorzitter Richard de Mos, die ook blij is dat de horrorcontainer op de kruising Robijnhorst / Granaathorst is gerepareerd.

 Het college geeft in haar beantwoording ook aan bereid te zijn om bij de nieuwe eigenaar van winkelcentrum Mariahoeve te polsen om mee te werken aan het opknappen van het winkelgebied. “

De Mos: “Bewoners hebben aangegeven dat dat zij kansen zien om de achterkant van het winkelcentrum met Wijkpark De Horst te verbinden. Ook willen zij dat het aanwezige water beter wordt benut, bijvoorbeeld voor terrassen. Benieuwd wat de gemeente bij de nieuwe eigenaar voor elkaar krijgt”.

 Klik hier voor de volledige beantwoording.

 Tips vanuit Haage Hout? haagsehout@hartvoordenhaag.nl