Raadslid Dubbelaar: “Ons stadsbestuur lijkt de belangen van een projectontwikkelaar boven die van bewoners te stellen. Dat moet anders!”

In de wijk Bezuidenhout is onrust over de mogelijke komst van enkele enorme flats langs de Juliana van Stolberglaan. Al sinds een jaar strijden circa 80 bewoners, vertegenwoordigt in het Bewonerscollectief Bezuidenhout, tegen de komst van de vier hoge flats. De bewoners voelen zich ‘genaaid’ en zijn ernstig teleurgesteld in wethouder Wijsmuller (1).

Groep de Mos-raadslid Dubbelaar: “Ons stadsbestuur moet meer opkomen voor de belangen van de bewoners in het Bezuidenhout. Het bouwplan met negen verdiepingen is te hoog en past niet in deze prachtige wijk. Het bestemmingsplan is eind 2013 vastgesteld en biedt ook geen ruimte voor deze enorme flats!”

Motie bouwhoogte verlagen
De lokale politieke partij Groep de Mos heeft een debat aangevraagd, voor de raadsvergadering van donderdagavond, om een aantal moties in stemming te brengen die voorstellen om de bouwhoogte te verlagen.

“De voorgestelde bouwhoogte door de ontwikkelaar past niet in het karakter van de wijk. Ik begrijp wel dat bewoners teleurgesteld zijn in wethouder Wijsmuller. Wij vinden ook dat het stadhuis beter moet luisteren naar signalen uit de wijk. Het bouwplan wat er nu ligt is te hoog en moet aangepast worden. Ik reken op steun van de gemeenteraad”.

(1) Bezuidenhout.nl – Bewonerscollectief Bezuidenhout: We voelen ons genaaid!, http://bezuidenhout.nl/blog/2017/02/24/bewonerscollectief-bezuidenhout-we-voelen-genaaid/