ROL2MOBIEL DAG IN ZUIDERPARK 

Vandaag is het Nationale Ouderendag. Een mooie dag om aandacht te vragen voor onze ouderen. Groep de Mos heeft vastgesteld dat op diverse plaatsen in het land voor ouderen rollator of rolstoel evenementen gehouden worden. In Amsterdam is de jaarlijkse rollatorloop in het Olympisch Stadion. Diverse andere plaatsen organiseren een rolstoel vierdaagse. Doel is veelal mensen uit hun eenzaamheid te halen en om bewegen onder ouderen te stimuleren. Om meerdere vliegen in een klap te vangen stelt Groep de Mos voor in het komend voorjaar een Rol2mobiel dag (rolstoel,rollator, scootmobiel) te organiseren.

Groep de Mosser Lex Kraft van Ermel: “Gedurende deze dag, waarvan de deelname gratis moet zijn, haal je oudere mensen uit hun eenzaamheid. Dit doordat zij met zijn allen onder begeleiding van vrijwilligers en hun mantelzorgers op pad gaan. Ook zijn ze in beweging en hebben zij de kans om andere mensen te ontmoeten. Het Zuiderpark zou een mooie locatie zijn voor een bewegende ontmoeting tussen ouderen”.

Groep de Mos zal in haar nog te presenteren verkiezingsprogramma met meer punten komen om eenzame ouderen uit hun isolement te halen, waarbij events waarbij bewogen kan worden een prominente plaats krijgen.