In verband met diverse misstanden in een zwembad in het Zuiderpark heeft onze fractie wethouder Baldewsingh om opheldering gevraagd. In eerste instantie ontkende de wethouder dat er sprake zou zijn van misstanden. Toch is er een dag na het debat een personeelsbijeenkomst geweest en heeft de wethouder diverse maatregelen getroffen.

Sinds afgelopen week worden al extra beveiligers ingezet. Er wordt een identiteitscontrole ingevoerd voor iedereen van veertien jaar en ouder, voordat toegang tot het zwembad wordt verleend. In nauw overleg met de politie en de medewerkers worden duidelijke grenzen gesteld en bij een overtreding wordt direct passend opgetreden. Verder worden extra informatieborden geplaatst met de gedragsregels en wordt het cameratoezicht geïntensiveerd.