Groep de Mos hoort roep bewoners: “Maak een eind aan gevaren Maartensdijklaan”!

Groep de Mos fractevertegenwoordiger Marijke Meyers: ‘Onderzoek mogelijkheid voor aanleg rotonde” 

In een tijdsbestek van slechts een paar weken is weer een verkeersongeluk gebeurd op een kruising met de Maartensdijklaan. Dan weer is het op de kruising met de Hengelolaan, dan weer op de kruising met de Meppelweg.

Afgelopen week gebeurde het derde verkeersongeluk, waarbij nu een motorrijder zwaar gewond naar het ziekenhuis is afgevoerd. Ongeruste buurtbewoners hadden zich al eerder gemeld bij Groep De Mos over de verkeerssituatie in hun buurt met de woorden “wij wonen tussen de twee gevaarlijkste kruisingen in Den Haag”.

Groep de Mos fractievertegenwoordiger Marijke Meyers: “De bewoners hebben ook nagedacht over de situatie en zij opperen een rotonde op de kruising Maartensdijklaan / Meppelweg, omdat de afdruk van de haaientanden (voorrangskruising) niet voldoet voor de verkeersdeelnemers. Hetzelfde geldt voor de kruising Maartensdijklaan / Hengelolaan, in het verleden uitgeroepen tot een van de gevaarlijkste verkeerspunten van Den Haag. Ik wil dat het stadsbestuur deze geluiden serieus neemt”.

Daarnaast is het verkeer uit de Markelostraat en uit de Kuinrestraat, beide eenrichtingsverkeer naar de Maartensdijklaan richting Meppelweg, het zicht op verkeer op de Maartensdijklaan voor een groot deel ontnomen door geparkeerde auto’s en busjes. Een gevaarlijke situatie. Een buurtbewoner stelt voor de eenrichtingsverkeersregel om te draaien: Markelostraat en Kuinrestraat inrijden vanaf de Maartensdijklaan en uitrijden naar de Loevesteinlaan.
“Dat zijn overzichtelijke kruisingen en klanten van de Lidl en andere winkels op het Almeloplein doen het nu al in grote getale. Zij hebben lak aan de eenrichtingsverkeersregel en kiezen voor een veiliger uitrijdroute, namelijk via de Loevesteinlaan”, aldus Groep de Mosser Marijke Meyers die over de kwestie schriftelijke vragen zal laten stellen aan het stadsbestuur.