Hart voor Den Haag, Leefbaar Rotterdam en de Partij van de Ouderen roepen stadsbesturen op groei aantal nieuwe inwoners af te remmen

Hart voor Den Haag. Leefbaar Rotterdam en de Partij van de Ouderen Amsterdam maken zich zorgen over de te grote toename van de bevolking in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. Gisteren werd bekend dat gemeenten komend jaar tussen de 10.000 en 13.500 extra plekken moeten realiseren voor de opvang van vluchtelingen. De drie lokale partijen stellen dat de niet aflatende stroom nieuwkomers drukt op de leefbaarheid in de al overbelaste wijken. Bovendien stellen zij dat er niet op te bouwen is tegen de bevolkingsgroei in de drie steden. Zij eisen van hun stadsbesturen dat zij er bij het Rijk op aan te dringen om de wettelijke taakstelling, die de drie steden verplicht om vluchtelingen op te vangen, wordt geschrapt.

De afgelopen jaren waren er gemiddeld ongeveer 6.500 plekken nodig voor vluchtelingen die in ons land mogen blijven. Dat aantal moet dus met 50 tot 100 procent omhoog. Dat komt doordat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) druk bezig is met het wegwerken van de achterstand bij het beoordelen van asielzaken. Gemeenten zijn wettelijk verplicht om mensen die een verblijfsvergunning krijgen op te vangen en te voorzien van een woning.

“De landelijke overheid gaat helemaal voorbij aan het feit dat er in onze steden tal van wijken overbelast zijn. De bevolkingssamenstelling is in onbalans. Bovendien drukt overbevolking op de leefbaarheid en zorgt onder meer voor criminaliteit, radicalisering en vervuiling op straat. Het absorptievermogen van onze steden is al lange tijd bereikt Tel daarbij het tekort aan politie- en handhavingscapaciteit op en je weet dat niets doen geen optie is”, stellen Richard de Mos (Hart voor Den Haag), Tanya Hoogwerf (Leefbaar Rotterdam) en Wil van Soest (Partij van de Ouderen Amsterdam). Zij eisen van hun stadsbesturen dat zij er bij het Rijk op aan te dringen om de wettelijke taakstelling, die de drie steden verplicht om vluchtelingen op te vangen, wordt geschrapt. “Wij kunnen de sociale cohesie in onze zwakste wijken alleen laten terugkeren, als de toestroom van nieuwkomers wordt geblokkeerd”.

Daarnaast wijzen zij op de druk op de woningmarkt. Die is de laatste jaren, zeker in de steden, enorm gestegen.

“Naast een natuurlijke bevolkingsgroei, wordt deze groei vooral verklaard door immigranten. Onze stadsbesturen willen er tienduizenden nieuwe woningen per jaar bijbouwen. Maar je ziet bij de planvorming dat de rek eruit is, er zit gewoon een limiet op het aantal mensen dat je per m2 kwijt kunt. Zeker als je ook een leefbaar en veilig woonmilieu wilt creëren”, aldus het drietal, dat hierbij ook wijst op een onderzoek dat Kantar deed in opdracht van De Telegraaf.

Een meerderheid in Nederland vindt dat immigratie moet worden beperkt. Bijna tweederde (65%) is voor inperking. Een substantieel deel van de Nederlanders met een niet-westerse achtergrond (48%) deelt deze mening. Aanleiding voor het onderzoek zijn de nieuwe bevolkingsprognoses, waaruit blijkt dat Nederland in 2039 mogelijk 19 miljoen inwoners telt. Deze voorziene groei wordt veroorzaakt door immigratie. Veel Nederlanders vrezen dat de voorspelde bevolkingsgroei leidt tot zeer grote problemen in de zorg en woningbouw. Een zeer groot deel (91%) vindt dat er nauwelijks ruimte is voor meer inwoners.

“Het wordt tijd dat wij die terechte zorgen eindelijk eens serieus gaan nemen”, aldus De Mos, Hoogwerf en Van Soest.

Lees hier onze schriftelijke vragen

(foto de Telegraaf)